Cristina Pou Molinet s'incorpora com a secretària municipal de l'Ajuntament de Figueres

Substitueix Fernando Gonzàlez, que s'ha jubilat

Cristina Pou Molinet s'ha incorporat aquesta setmana com a secretària municipal de l'Ajuntament de Figueres. El dilluns 18 de juliol va prendre possessió del càrrec de Vicesecretària de l'Ajuntament i a partir d'ara exercirà les funcions de secretària municipal per jubilació del seu titular, Fernando Gonzàlez.

Cristina Pou és llicenciada en Dret per la Universitat de Girona, màster en Dret Públic i Organització Administrativa (MOA) per l'Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, i màster de Mestratge en Gestió i Dret Local per l'Universitat de Barcelona. A més, durant dos anys consecutius (2004-2005 i 2005-2006) ha obtingut la primera qualificació de Catalunya en dues oposicions de Secretària-Interventora i Secretària d'Entrada de l'Escala de Funcionaris d'Aministració Local amb habilitació de caràcter nacional. També ha assistit a diversos seminaris i cursos de Dret Local homologats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

En l'àmbit professional, Pou prové de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, on ha exercit de secretària, i durant tretze anys també va ser secretària de l'Ajuntament de Palau-Savardera, entre d'altres municipis de l'Alt Empordà.
També destaquen les pràctiques que va realitzar al Departament d'assessorament jurídic a l'Institut Municpal d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona el 1998, les pràctiques de secretària intervenció a l'Ajuntament de Roses el 2005, i les pràctiques de secretària a l'Ajuntament de Figueres, el 2006.