El CAP de Roses renova completament la Unitat de Cirurgia Menor i Crioteràpia

S’ha pogut fer gràcies a la donació de 10.000 euros que ha fet l’agrupació GiRotary

El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Roses (Alt Empordà) estrena aquests dies nova Unitat de Cirurgia Menor i Crioteràpia. De fet, s'ha renovat completament mitjançant l’aportació econòmica de prop de 10.000 euros que ha realitzat l’agrupació dels Club Rotary de les comarques gironines, la GiRotary. La donació ha permès adquirir nou equipament com làmpades, un desfibril·lador, carretó d’aturada cardíaca o una llitera. La unitat va entrar en funcionament l’any 2005, quan es van formar dos professionals perquè poguessin atendre els pacients. Des d’aleshores, al CAP de Roses s’han fet cada any unes 300 intervencions de cirurgia menor i unes 750 sessions de crioteràpia.

El CAP compta amb uns 80 professionals que es fan càrrec de l’atenció sanitària de 33.000 persones que viuen a Roses, Castelló d’Empúries, Empuriabrava, Cadaqués, Pau i Palau-savardera.

El CAP de Roses va incorporar la Unitat de Cirurgia Menor i Crioteràpia a la seva carta de serveis l’any 2005, quan es van formar dos professionals de l’equip del centre mèdic. La cirurgia menor és una de les competències abordables des dels centres d’atenció primària i aporta beneficis, tant pel que fa als pacients com per als professionals del centre ja que millora l’accessibilitat dels pacients al sistema, evitant la llista d’espera de l’hospital de referència. També suposa menys tràmits burocràtics i, al mateix temps, el centre millora el seu prestigi. Des de l’Institut Català de la Salut (ICS) assenyalen que és un valor pel que fa a la sostenibilitat ja que, pel fet d’evitar la derivació a l’especialista de torn, aquest professional pot destinar el seu temps a casos més específics del seu àmbit.

Mitjançant l’aportació del GiRotary, el CAP ha pogut renovar tot l’equipament de la unitat. L’Equip d’Atenció Primària (EAP) de Roses està format per uns 80 professionals que es fan càrrec de l’atenció sanitària de la seva àrea bàsica de salut que inclou els pobles de Roses, Castelló d’Empúries, Empuriabrava, Cadaqués, Pau i Palau-savardera amb un total de 33.000 persones.

Segons les dades aportades per l’ICS, l’EAP de Roses va obtenir bons resultats en el procés d’acreditació de qualitat dels centres que impulsa el Departament de Salut de la Generalitat. En concret, va obtenir una puntuació de 95,1 sobre 100. Es tracta d’unes avaluacions integrals que analitzen la gestió, els serveis i els resultats dels centres al mateix temps que identifiquen els punts crítiques i les millores que es poden aplicar. Els estàndards que s’avaluen dins d’aquest procés han estat consensuats per un equip d’experts del Departament de Salut i s’orienten a la realitat catalana, amb l’objectiu de garantir un nivell homogeni de qualitat assistencial als ciutadans, amb independència del centre en què es presti el servei, sense oblidar l’eficiència en l’ús dels recursos sanitaris. Un dels eixos clau d’aquest sistema d’acreditació és establir un nivell de competència de les institucions sanitàries, per tal de garantir un alt nivell qualitatiu i generar més confiança entre els ciutadans.

L’any passat, l’EAP va atendre un total de 110.849 visites en dies laborables en l'àmbit de medicina en família. L’any 2014 es van atendre 289 casos de cirurgia menor.