Girona ordena l’estacionament de vehicles a l’exterior del Mercat del Lleó

Només hi podran accedir i aparcar vehicles autoritzats

L’Ajuntament de Girona, d’acord amb les associacions de comerciants de la plaça de Calvet i Rubalcaba (més coneguda com a plaça del Lleó) portarà a terme, a partir del dilluns dia 18 d’abril, l’ordenació de l’aparcament dels vehicles comercials de l’exterior del mercat del Lleó. En concret, les associacions de paradistes amb les quals s’ha negociat la iniciativa són l’Associació de Comerciants de la Plaça Mercat de Girona i l’Associació de Pagesos del Mercat del Lleó.
 
El projecte, elaborat conjuntament des de les àrees de Promoció Econòmica, Mobilitat i Urbanisme de l’Ajuntament de Girona, vol resoldre l’excés d’aparcament a la zona, que ocasiona molèsties als vianants i als paradistes de l’exterior, i restringir-lo únicament a vehicles professionals de les persones autoritzades, en el marc del desenvolupament de la seva activitat professional al mercat.
 
Per això es portaran a terme un conjunt de mesures, com la delimitació de l’espai on podran estacionar els vehicles, incrementant la zona de pas de vianants i l’espai d’instal·lació de les parades; l’establiment d’un cens de vehicles comercials autoritzats, que seran els únics que podran aparcar mitjançant acreditació municipal a tal efecte, i l’establiment d’uns horaris d’entrada i sortida, fora dels quals l’accés a la plaça quedarà restringit únicament a vianants.
 
Així doncs, com a eina bàsica, l’ordenació parteix de diferenciar dues zones de la plaça, una destinada a la càrrega, descàrrega i estacionament –durant l’horari de mercat- dels vehicles autoritzats i l’altra per a les parades dels productors de fruita i verdura i els venedors d’articles de simple ús. Aquests dos espais vénen definits per la línia de pilones actuals que es complementarà amb altres elements fins a convertir-la en infranquejable pels vehicles. L’accés s’haurà de realitzar, necessàriament, per la rotonda confrontant amb el carrer d’Ultònia i la sortida serà pel carrer del General Mendoza. En general, l’accés coincidirà amb l’horari d’obertura del Mercat i els cadenats restaran tancats des de les vuit del matí fins l’horari de tancament del Mercat. Això no obstant, s’atendran les acreditades excepcions.
 
Vistes les sol·licituds presentades i un cop mesurat i analitzat l’espai disponible, s’ha conclòs que l’autorització d’accés i estacionament es reservarà a 52 vehicles comercials (acreditat en la tarja d’inspecció tècnica del vehicle) de titulars de parades de l’interior i exterior.
 
La previsió considera la instal·lació de les pilones, cadenats i altres elements a partir del proper dilluns, dia 18 d’abril. Es lliuraran les acreditacions, que s’hauran d’exhibir a la part inferior esquerra del parabrises del vehicle autoritzat i, durant els primers dies i amb el suport de la Policia Municipal, s’informarà els usuaris, en general, de la nova ordenació i limitacions d’accés. A partir del dilluns 2 de maig es donarà la fase informativa per acabada i es podran multar els vehicles que estacionin sense autorització o fora dels espais autoritzats.
 
Tal com ha explicat la tinenta d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana, “aquesta ordenació respon a la necessitat de preservar l’espai públic urbà als seus usos comunitaris i econòmics”, per la qual cosa cal minimitzar les dificultats de vianants i paradistes d’arribar al mercat en haver de travessar la barrera de vehicles, o dels titulars de l’exterior que no poden muntar la seva parada en estar l’espai ocupat, i a la “necessitat objectiva de donar solució i salvaguarda a la finalitat primera d’una plaça, que és la circulació i gaudi dels vianants”.