Adjudicades per 1,16 MEUR les obres de reforç del dic de recer del port de Sant Feliu de Guíxols

Els treballs permetran esmorteir l'onatge dels temporals

La Generalitat ha adjudicat per 1,16 milions d'euros (MEUR) les obres de reforç del dic de recer del port de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Els treballs permetran esmorteir l'onatge dels temporals (sobretot, quan hi hagi llevantades). Per això, se situarà tota una franja de blocs de formigó entre l'arranc del dic de recer i el primer calaix de l'exterior.

Això permetrà que, en cas de temporal, les onades es trenquin i es dispersin en comptes d'impactar directament sobre el dic . Els treballs, que s'han adjudicat a la UTE formada per Agustí Masoliver i Construccions Rubau, tenen un termini d'execució de quatre mesos i s'enllestiran abans de l'estiu. L'obra s'inclou dins el pla d'inversions 2014-2017 de Ports de la Generalitat.

Obra necessària

Al port de Sant Feliu de Guíxols, quan hi ha temporal, el fort onatge afecta una zona situada entre la primera alineació del dic de recer i el primer calaix del dic exterior. Quan les onades arriben en aquest punt, superen el dic de recer i afecten els amarratges d'embarcacions més propers i la circulació del vial, provocant incidències als usuaris i a les instal·lacions.

Després d'estudiar diferents solucions, Ports de la Generalitat ha decidit solucionar la problemàtica reforçant la primera alineació del dic de recer. La Generalitat ha ja adjudicat l'obra, que s'inclou dins el pla especial del port baixempordanès, per 1.169.280 euros. Qui s'encarregarà d'executar els treballs serà la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per les societats Agustí Masoliver S.A. i Construccions Rubau S.A.

Allò que es farà serà aixecar una franja o berma de blocs de formigó entre l'arranc del dic de recer i l'inici del primer calaix de l'exterior. D'aquesta manera, en cas de temporal, quan l'onada arribi a la franja de blocs de formigó es trencarà i es dispersarà, i s'evitarà que sobrepassi el dic de recer. La franja tindrà 60 metres de longitud i 10 metres d'amplada. A més, per reforçar l'actuació, també es construirà un botaones a l'espatller.

El projecte ha rebut els informes favorables mediambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i Capitania Marítima.

Enderroc d'antigues construccions

Per altra banda, l'actuació també inclou l'enderroc dels edificis de l'antiga nàutica i de Protecció Civil. Un cop executades les dues demolicions, l'esplanada que quedi lliure s'utilitzarà per construir els blocs de formigó destinats al reforç del dic de recer. Quan acabin les obres, l'espai es netejarà i es pavimentarà.

Així mateix, a la zona de passeig de l'espatller es renovarà el paviment i es canviarà l'enllumenat per millorar l'eficiència energètica.

L'actuació inclosa en el Pla d’inversions 2014-2017 de Ports de la Generalitat i al pla especial del port suposa una inversió d’1.169.280 euros. Els treballs tenen un termini d'execució de quatre mesos i es preveuen acabar abans de l'estiu.