Girona tanca el 2015 amb 13.000 desocupats menys que fa un any

La demarcació encadena sis trimestres consecutius de descensos

El nombre de persones sense feina el quart trimestre del 2015 es va situar a la demarcació de Girona 74.100 persones, cosa que suposa 13.000 persones menys que al desembre del 2014, segons l’Enquesta de la Població Activa (EPA) que ha publicat aquest dijous l’Institut d’Estadística espanyol. Amb aquest descens de l’atur, les comarques gironines encadenen 6 trimestres seguits de caigudes de l’atur en termes anuals.

La taxa d’atur de Girona s’ha situat en el 19,73%, 2,68 punts menys que la taxa de fa un any (22,41%), però, 1,68 punts percentuals més alta que el trimestre anterior. El nombre de persones ocupades s’ha reduït en l’últim any en 100 persones i la població activa ha perdut a 13.100 persones. El comportament del mercat de treball a la demarcació de Girona ha estat protagonitzat pel sector industrial i l’agricultura, que han estat els que han impulsat a la baixa la desocupació.

El total de persones ocupades a Girona s’ha situat el 2015 en 301.600 persones. El sector industrial, amb 68.100 persones contractades, ha vist com el seu cens laboral creixia de 3.300 persones en l’últim any. D’altra banda, l’agricultura, amb 9.000 persones treballant ha incrementat la plantilla en 360 persones.

Els sectors d’activitat que han evitat un major descens de l’atur han estat els serveis, que en el 2015 ha perdut 5.100 persones, i la construcció amb 2.000 treballadors menys.

En relació amb la població activa, Girona acumula tres trimestres consecutius de caiguda dels actius. En el transcurs del 2015, la població activa ha disminuït a les comarques gironines en 13.100 persones, un descens del 3,37% en relació amb el quart trimestre del 2014, la pèrdua percentual més alta de les quatre demarcacions catalanes.