Girona emet 622 informes per evitar talls de serveis a famílies vulnerables

Serveis Socials actua en 51 casos on ja s'havia tallat el subministrament

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona han emès durant el 2015 un total de 622 informes de vulnerabilitat. Es tracta d'una documentació que sol·liciten les companyies de subministrament a través dels usuaris i que acredita que aquell client no té recursos per poder fer front a les factures.

D'aquesta manera, s'evita que es talli el servei a les famílies i s'obre un període de negociació entre ambdues parts per tal d'ajornar el pagament del deute o fraccionar-lo d'acord amb els ingressos de cada unitat familiar. En cap cas, aquesta suspensió del tall de subministrament suposa la condonació del deute.

El 2015 ha estat el primer any que s'ha pogut sol·licitar aquest informe de vulnerabilitat, d'acord al que estableix una llei aprovada pel Parlament a finals del 2014 per protegir dels talls de subministraments les famílies sense recursos.

A la ciutat de Girona, hi ha hagut 417 famílies que durant el 2015 han demanat informes d'aquest tipus. D'aquestes, 180 famílies ho han demanat en més d'una ocasió i, per això, el número total de documents expedits ascendeix a 622. La majoria dels informes són per evitar talls de llum (384), seguit pels informes per a companyies de gas (154) i, per últim, d'aigua (84). Algunes sol·licituds, a més, són per a informes per a dos o tres subministraments alhora.

Gestions per recuperar els serveis

D'altra banda, Serveis Socials també ha actuat al llarg del 2015 en casos on ja s'havia produït el tall de subministrament. Concretament, aquesta situació es va donar en 51 casos: 39 per famílies que es van quedar sense llum, 10 per famílies que se'ls va tallar el gas o 2 per casos de tall d'aigua. Aquests casos es van produir o bé perquè la família no havia demanat l'informe de vulnerabilitat, perquè la companyia no l'havia rebut i o bé perquè s'havia tallat de manera errònia tot i existir aquest informe. Gràcies a la gestió del consistori, es van aconseguir restablir el 100% dels serveis.

A banda d'aquestes gestions, des del consistori també s'han atorgat 108 ajuts d'urgència per a consums de la llar, que van beneficiar 93 famílies. Són casos de famílies que no s'han pogut acollir a l'opció de demanar l'informe de vulnerabilitat per evitar el tall de subministrament.


Més de 1.000 atesos als Serveis Socials al desembre

D'altra banda, durant el passat mes de desembre es van atendre un total de 1.025 persones als Serveis Socials de la capital. D'aquests, 127 persones han picat per primera vegada la porta dels serveis socials per demanar algun tipus d'ajuda.

L'Ajuntament de Girona va donar 191 ajuts d'urgència puntuals durant el desembre. El 39% d'aquests ajuts (191) són per a subsistir. Entre la resta d'ajuts, destaquen 26 per a casos per ajudar a pagar l'habitatge o 22 per a medicaments.