CCOO alerta d'un alt incompliment en la prevenció de riscos laborals a les empreses

Reclama més vigilància al Govern

CCOO ha fet un crit d'alerta davant el que consideren un augment "alarmant" de la sinistralitat laboral a les comarques gironines. Entre el mes d'octubte i novembre s'han registrat quatre accidents mortals, un fet que segons el secretari general del sindicat a les comarques gironines, Bartomeu Compte, ha de suposar un "punt d'inflexió".

El sindicat considera que aquest augment de la sinistralitat és extensible a tot Catalunya encara que a Girona s'hagi notat especialment. Entre les causes d'aquest augment hi ha l'empitjorament i precarització de les condicions laborals dels treballadors per culpa del context de crisi i també la falta d'inversió de prevenció de riscos per part de les empreses, que no apliquen correctament la normativa vigent ni implementen les mesures necessàries. Així per exemple, alerten que algunes empreses "han eliminat la inversió del manteniment preventiu d'eines i màquines".

Segons un informe publicat fa pocs mesos per part de la Generalitat, hi ha un 6,4% dels treballadors catalans –uns 144.300- que treballen en empreses que no disposen de cap modalitat preventiva i només un 1,1% de les empreses han avaluat les quatre tipologies de risc de manera específica.

És per això, que reclamen al Govern més vigilància, en col·laboració amb Inspecció de Treball, per visitar empreses i treballar conjuntament en l'anàlisi de les causes dels accidents i els danys a la salut alhora que vetllin per l'aplicació de mesures de qualitat. Només així, diuen, es podrà garantir el compliment de la normativa vigent. Segons la responsable de Salut Laboral de CCOO de Catalunya, Loly Fernández, "el marc legal és suficient i garantista però hi ha un incompliment generalitzat de la normativa". En aquest sentit, ha dit que hi ha "molts papers i poques accions" en referència a què quan es fa una inspecció de treball es demana que l'empresa mostri tots els documents però no es comprova que es portin correctament a la pràctica les mesures de prevenció de riscos i salut laboral.

La creació d'una taula permanent

Aquest divendres, membres de CCOO s'han reunit amb el director dels serveis territorials a Girona del Departament d'Empresa i Ocupació, Ferran Roquer, per entregar-li un document amb un conjunt de propostes per millorar la prevenció de riscos laborals i la salut laboral a les empreses. Entre elles, destaca la creació d'una taula permanent que es reuniria cada tres mesos per analitzar i avaluar aquelles incidències i veure què ha fallat per evitar que torni a succeir.

El sindicat vol fer extensible aquest document a tot el territori perquè creuen que és una problemàtica generalitzada que cal combatre quan abans millor. Alerten que en els últims quatre anys hi ha hagut un retrocés a nivell de seguretat laboral coincidint amb el context de crisi. Segons Fernández, des que es va aplicar la llei de prevenció de riscos laborals de l'any 1996 Catalunya havia reduït de forma substancial la sinistralitat amb la implementació de polítiques públiques en aquesta matèria. "A partir del 2008, amb el relaxament de les polítiques públiques i de la vigilància i control de l'administració, tornem a denunciar que tenim una sinistralitat inadmissible", ha afegit.

Les dades no encaixen amb la realitat

CCOO també denuncia que les dades presentades al Consell de Relacions Laborals a la comissió de seguretat i salut no es corresponen amb la realitat. S'observa com al setembre del 2015 hi un augment els accidents de treball lleus (un 1,97%) respecte el mateix període de l'any anterior i també dels mortals (un 24,68%) però en canvi els accidents greus només han crescut un 0,5%.

Segons Fernández, aquest creixement "no és lineal i no reflecteix la realitat". I acusen a les empreses i a les mútues de no notificar les incidències. A més a més, s'ha registrat un descens important de les malalties professionals que CCOO tampoc creu que sigui real. Concretament, un 3% menys respecte el 2014.