Urbanisme no deixarà edificar prop de la muntanya de Roca Maura, a l'Estartit

La mesura es pren per evitar nous despreniments de roques

El novembre de 2013 dues grans roques van desprendre's de la muntanya de Roca Maura i van causar danys a habitatges. Aquesta urbanització dels anys 70 encara està pendent d'alguns tràmits i, aprofitant el seu pas per la comissió d'Urbanisme, els tècnics han demanat al consistori que prengui algunes mesures.

Segons ha explicat el director general d'Urbanisme, Agustí, Serra, el consistori proposa eliminar 14 parcel·les i ampliar la zona verda.

En canvi, la comissió ha suspès l'expedient i demana una proposta "més maximalista": prohibir edificar també a la desena de parcel·les que estan més a prop de la muntanya. "Ho fem per garantir la seguretat i evitar més impacte paisatgística en una urbanització que és una barbaritat urbanística heretada", ha dit.

La urbanització Torre Moratxa està situada a la muntanya, als peus del front de Roca Maura. Segons ha explicat el director general d'Urbanisme, Agustí Serra, és una urbanització nascuda a finals dels anys 60 i, en les seves paraules, és una "barbaritat urbanística heretada".

Com que encara hi ha serveis que no estan del tot regulats, l'expedient ha passat per la comissió (que ja va aplaçar-ne el seu debat el mes passat) per fer una modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística en aquest sector. Aprofitant això, i d'acord amb l'ajuntament, han proposat una solució que permeti acabar amb episodis com els del novembre de 2013, quan es van desprendre dues grans roques de la muntanya i van causar danys en dos immobles del carrer Montseny. Això va comportar que, l'octubre de 2014, s'instal·lessin xarxes metàl·liques per protegir les edificacions.

Urbanisme suspèn la proposta de l'ajuntament

Segons ha explicat Serra, l'ajuntament ha fet un "gran esforç" per treballar el cas però ha presentat una proposta que no ha convençut la comissió, que l'ha suspès i ha demanat al consistori que incorpori millores. Segons ha explicat el director general, el que proposava l'ajuntament era suprimir un carrer i alliberar unes 14 parcel·les que no estan edificades per tal d'ampliar una zona verda que hi ha situada al sud de la urbanització.

Serra ha dit que ja veuen bé la proposta però que creuen que no soluciona el problema dels despreniments, que es produeix a la part nord de la urbanització, als peus del front de Roca Maura. Per això, Urbanisme demana al consistori que també alliberi deu parcel·les més que hi ha en aquesta zona nord i que tampoc estan edificades. De fet, aquestes parcel·les estan situades just al costat de les cases que van patir danys amb el despreniment del 2013.

El director general ha argumentat la proposta perquè considera que han de garantir la seguretat de les persones i també perquè redueix l'impacte paisatgístic de la urbanització. Serra ha reconegut que caldrà buscar la fórmula de compensar els diversos propietaris d'aquestes parcel·les i ha apuntat que una de les múltiples solucions podria ser la de compensar-los amb uns terrenys propers al sector en una zona més planera i sense perills.

Dos projectes més aturats

La comissió d'Urbanisme també ha denegat una sol·licitud per implantar una planta de gestió, reciclatge, valorització i transferència de residus al paratge La Pireta, a Siurana. Segons ha explicat Serra, el projecte venia dels mateixos amos d'una planta de desballestament de cotxes que ja hi ha a la zona.

Segons ha explicat, aquest ús és incompatible en aquesta zona i, a més, han detectat que la planta de desballestament tampoc està regulada i, per tant, caldrà que es traslladi d'aquest polígon.

Un altre projecte que no ha comptat amb el vistiplau d'Urbanisme ha estat l'ampliació d'una granja de Vilobí d'Onyar, que demana poder arribar als 7.700 metres quadrats de sostre. Segons ha exposat Serra, el planejament actual "no està preparat" per regular ampliacions tan grans i, per això, des d'Urbanisme estan redactant un document que doni les instruccions per a la implantació de macrogranges. Fins llavors, l'expedient quedarà sobre la taula de la comissió.