El perllongament de la C-32, la millor opció per descongestionar el trànsit de Blanes a Lloret

Es descarta desdoblar la GI-600 i la GI-682 segons un estudi

Un estudi conclou que el perllongament de la C-32 fins a Lloret de Mar arribant a connectar amb la C-63 és la millor opció per descongestionar el trànsit que va des d'aquesta població fins a Blanes a través de la GI-682 alhora que es millorarien substancialment els temps de trajecte.

L'estudi, elaborat per l'empresa MCrit, s'ha fet basant-se en més de 4.000 enquestes d'origen i destinació el mes de març i l'agost d'aquest any per tenir prou representativitat. Entre les dades més rellevants, destaca que els 32.000 vehicles diaris que transiten el mes d'agost per la GI-682, la meitat podrien utilitzar el perllongament i alliberar així el volum de vehicles del tram de Blanes a Lloret.

Pel que fa als temps, per anar de la sortida de Lloret fins a buscar la C-32 el trajecte es fa entre 10 minuts i 22 minuts en el cas de màxima congestió. Amb el perllongament, el trajecte passa a ser de 5 minuts.

L'estudi, que ha elaborat l'empresa Mcrit, es basa en diferents aspectes com ara un anàlisi de les dades de trànsit, una estimació del trànsit "captable" és a dir es podria beneficiar del perllongament i també sobre la capacitat del tram per absorbir els vehicles especialment en moments de màxima congestió. Entre les dades recollides s'han fet més de 4.000 enquestes en origen i destinació a les carreteres GI-682 i la C-32 en dos períodes de l'any, el març i l'agost d'aquest any.

I ho han fet treballant amb dos possibles escenaris: el perllongament de la C-32 fins a Lloret de Mar arribant a connectar amb la C-63 i el desdoblament de la GI-600 entre la C-32 i Blanes i la GI-682 entre Blanes i Lloret de Mar. D'aquesta manera, segons els autors de l'estudi, s'ha pogut veure quina és la millor opció per escurçar el temps del viatge i al mateix temps descongestionar el tram que va de Lloret a Blanes.

El perllongament absorbiria la meitat del trànsit a l'estiu

L'estudi preveu que el perllongament de la C-32 per anar de Blanes a Lloret tindria un volum potencial d'uns 8.700 vehicles diaris el mes de març en dies laborables i fins a 20.500 vehicles diaris, és a dir, més del doble els dies d'agost.

Com a conseqüència d'això, la GI-682 que enllaça Blanes amb Lloret reduiria el trànsit de 21.500 vehicles diaris un dia laborable de març fins 14.100 vehicles diaris. I a les puntes d'agost, es passaria dels 32.000 vehicles diaris a 14.000, és a dir, és reduiria més de la meitat del trànsit en els períodes de màxima congestió. De fet, si només absorbís el 30% del trànsit, diu l'estudi, els canvis ja serien molt significatius i millorarien els problemes de congestió que hi ha actualment.

El temps de viatge també es veuria reduït amb els 6,5 quilòmetres de longitud que farà el perllongament fins a la C-63 i els 1,5 quilòmetres restants del nou enllaç fins a la zona de Fenals. Actualment, per anar de la sortida de Lloret fins a buscar la C-32 el trajecte es fa entre 10 i 22 minuts en el cas de màxima congestió. La major part del temps es concentres al tram urbà de Blanes. Amb el perllongament, el trajecte passa a ser de 5 minuts, és a dir, que es redueix a la meitat en una situació de normalitat que es fa en uns 10 minuts mentre que l'estalvi de temps és de fins a 17 minuts en moments de màxima congestió.

Es descarta el desdoblament de la GI-600 i la GI-682

Una de les reclamacions de les entitats ecologistes que porten mesos expressant el seu rebuig al perllongament passa per desdoblar la Gi-600 i la GI-682 per evitar trinxar més el territori. Doncs bé, segons aquest estudi això no és aconsellable perquè no soluciona els problemes de congestió. Un dels principals obstacles, segons Frederic Lloveras, enginyer d'Mcrit, són les 12 rotondes que hi ha al llarg de tot el recorregut des de la C-32/GI-600 fins a Lloret de Mar (el Papalús). "Les rotondes són el punt crític de capacitat de trànsit i el fet de desdoblar els carrils no millora la situació actual, tot i que en alguns punts ja hi ha dos carrils en el ramal d'accés a la rotonda", detalla Lloveras. Això fa que no es pugui absorbir l'excedent de trànsit en moments de màxima congestió i tampoc hi ha massa millora en el temps del trajecte, ja que es passa dels 22 minuts de màxim a 17 minuts amb el desdoblament de les dues vies.

L'estudi també valora positivament el sistema pioner per evitar xocs frontals, ja que alternarà dos carrils més un en sentit contrari i quedaran separats per barreres. Segons Lloveras, "millorarà molt la seguretat" i al mateix temps permetrà absorbir fins i tot un possible augment de trànsit sostingut entorn d'un 1,5% en els pròxims vint anys.

L'Ajuntament manté la consulta sobre el projecte

L'equip de govern ha encarregat aquest segon estudi perquè el primer que s'havia fet només es basava en dades del mes de març i per tant es creia que no era prou representatiu. "Ara els ciutadans tindran més elements per valorar el projecte de perllongament", ha afirmat l'alcalde, Jaume Dulsat. Aquesta tarda es presenta l'estudi en un acte al Teatre Municipal.

Al ple del mes d'abril passat es va aprovar convocar una consulta per conèixer l'opinió dels ciutadans sobre aquest projecte. La intenció del nou equip de govern (CiUi ERC-Avancem) és mantenir-ho. Calculen que es podrà fer al llarg del 2016.

L'allargament de la C-32 costarà 71 MEUR i serà lliure de peatge. L'obra l'executarà Abertis en virtut del conveni signat amb la Generalitat. El Govern ja ha dit que no suposarà l'ampliació de la concessió d'aquesta empresa.