La UdG coordinarà un màster internacional per a nous professionals de la imatge mèdica

És el primer que la universitat ofereix dins el programa Erasmus+

La Universitat de Girona coordinarà i impartirà a partir del curs que ve un màster internacional per a nous professionals de la imatge mèdica. Té una durada de dos anys i compta amb dues universitats més com a socis, la Universitat de Borgonya (França) i la Universitat degli studi del Casino i del Lazio Meridionale (Itàlia). És la primera vegada que la universitat gironina oferirà un màster internacional coordinat dins el programa Erasmus+.

La UE ha aprovat destinar-hi més de 2,3 milions d'euros en els pròxims 4 anys. Fins a l'any 2020 es preveu haver format 100 professionals, uns 25 estudiants per curs. Va dirigit a enginyers informàtics o graduats en matemàtiques, infermeria o medicina. El Master in Medical Imaging and Applications (MAIA) està coordinat pel professor Robert Martí Marly de la Universitat de Girona (UdG) i compta amb la Universitat de Borgonya (UB, França) i la Universitat degli studi del Casino i del Lazio Meridionale (UNICLAM, Itàlia) com a socis.

El màster, que durarà dos anys -120 crèdits (ECTS)-, va dirigit a enginyers informàtics, graduats en matemàtiques, físiques, biologia, biotecnologia, infermeria o, fins i tot, medicina i compta amb el suport de grans centres de recerca i empreses d'àmbit internacional. Concretament, se centra en els diferents punts de vista des dels quals es pot fer recerca en imatge mèdica i les seves aplicacions en diferents àmbits.

Aquest màster s'ha promogut des de l'Institut en Visió per Computador i Robòtica (ViCOROB) amb el professorat del departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors (ATC) de l'Escola Politècnica Superior (EPS). És el primer que la UdG ofereix dins el programa Erasmus+.

La UE ha aprovat destinar-hi 2,375.000 milions d'euros per als propers anys. El màster neix amb la idea de formar uns 25 estudiants per curs i generar un total de 100 professionals amb un perfil molt especialitzat fins a l'any 2020. El projecte ha estat finançat pel seu "potencial" i l'"impacte" en el territori a més de mostrar i "fer palesa" una necessitat "latent" en els hospitals europeus. L'objectiu del màster és consolidar-se en l'oferta formativa de les tres universitats participants en els pròxims 4 anys i poder ser sostenible a llarg termini.

El programa Erasmus+ reconeix els programes d'estudis conjunts de més qualitat i en fa un seguiment molt exhaustiu amb controls de qualitat, tant en l'execució com en la gestió. El projecte ha estat finançat pel seu potencial i impacte pel territori, a més de mostrar i fer palesa una necessitat latent en els hospitals europeus. El programa Erasmus+ reconeix els programes d'estudis conjunts de més qualitat i en fa un seguiment amb controls de qualitat, durant la seva execució i gestió.

Els estudiants també es formaran a Itàlia i França

Un dels punts fort d'aquest màster, segons els seus promotors, és que ofereix als estudiants l'oportunitat per formar-se a Itàlia i a França, a més de Girona. El màster s'estructura en quatre semestres. El primer, s'imparteix a la UB (França) en aspectes introductoris sobre el processament d'imatges i les imatges mèdiques. En el segon semestre, els estudiants estudien a la UNICLAM (Itàlia) temes més avançat sobre visió per computador i reconeixement de patrons mentre que el tercer semestre es fa a la UdG amb matèries més aplicades en el diagnòstic assistit per ordinador i aplicacions mèdiques. Finalment, el quart i últim trimestre serveix perquè els estudiants desenvolupin la seva tesi de mestratge en qualsevol de les universitats o institucions col·laboradores, com ara centres de recerca o empreses, que treballen en aquest camp.

El programa Erasmus+ és la continuació natural del programa Erasmus Mundus de la Unió Europea, en el que la UdG hi té dos programes: el de visió i robòtica -coordinat- i el de direcció turística.