La Diputació rebaixa l'endeutament en 3,5 MEUR durant el primer semestre de l'any

La corporació destinarà 60.000 euros a la restauració de la Pletera de l'Estartit

La Diputació de Girona ha rebaixat l'endeutament en més de 3,5 milions d'euros (MEUR) durant el primer semestre de l'any. Segons el comptes que l'equip de govern ha passat al ple extraordinari d'aquest dilluns, a 1 de gener del 2015 l'endeutament era de 52.297.275,12 euros i sis mesos després, el 30 de juny, la tresoreria el situa en 48.717.821,93 euros.

Durant aquest ple, ha exposat les xifres d'execució del pressupost i sobre el moviment i la situació de tresoreria de la corporació i d els seus organismes autònoms. Analitzades les dades, la Diputació apunta que la previsió de liquidació del pressupost d'aquest any compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa.

Segons informa la Diputació de Girona en un comunicat, en el ple extraordinari d'aquest agost l'equip de govern ha informat sobre l'execució del pressupost i sobre el moviment i la situació de tresoreria un cop vençut el primer semestre de l'exercici 2015.


Sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i de l'import del deute, l'equip de govern creu que les dades detallades en l' informe apunten que la previsió de liquidació del pressupost de l'exercici 2015 de les entitats que formen part del sector administracions públiques de la Diputació de Girona compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària i l'objectiu de regla de despesa, en els termes previstos en el Pla econòmic i financer de la Diputació de Girona, formulat pel Ple en sessió de 17 de març de 2015.

Ajuda a la recuperació de la Pletera

La Diputació de Girona col·laborarà en la desurbanització i restauració de les llacunes costaneres de la maresma de la Pletera, a Torroella de Montgrí. Així ho ha aprovat avui el Ple de la corporació, la qual signarà un conveni amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per fer possible l'execució del projecte 'Life Pletera'. La finalitat d'aquesta iniciativa és recuperar la funcionalitat ecològica de l'espai, que actualment està alterada per la seva urbanització parcial.

Això implica eliminar les parts parcialment urbanitzades (passeig, carrers, serveis, infraestructures, escullera i acumulacions de runa) i retornar l'espai al seu estat inicial. Es tracta d'una iniciativa pionera, a l'avantguarda de les actuacions de renaturalització d'espais a Europa.

D'acord amb el conveni, la Diputació subvencionarà la restauració del 'Life Pletera' amb 60.000 euros, xifra que representa un 2,37 % de la previsió de despesa del projecte, que ascendeix a un total de 2.528.148 euros.

L'aportació de l'ens supramunicipal es farà en quatre anualitats, a raó de 22.500 euros el 2015; 15.000 euros el 2016; 15.000 més el 2017, i 7.500 euros l'any 2018.

La intenció de la Diputació és col·laborar amb l'Ajuntament de Torroella en totes aquelles activitats que duu a terme en el marc del projecte 'Life Pletera', de millora d'hàbitats d'interès del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, un dels espais naturals protegits més rellevants de les comarques gironines.