Garantitzen el funcionament de dues depuradores a la Selva

L'ACA i el Consell Comarcal han signat un cnoveni

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Consell Comarcal de la Selva han signat recentment un conveni destinat a garantir el funcionament, finançament i explotació de dos sistemes de sanejament de la comarca, concretament els de Can Fornaca –a la fotografia- (terme municipal de Riudarenes) i Maçanet Residencial (terme municipal de Maçanet de la Selva).
 
D’aquesta manera, ambdues depuradores queden incorporades al Pla de Sanejament de Catalunya. L’ACA, per tant, assumirà els costos d’explotació de les instal·lacions, quantificats aproximadament en uns 180.000 euros/any mentre que el Consell Comarcal de la Selva serà l’administració actuant, encarregada de la gestió d’aquest sistema de sanejament.
 
D’aquesta manera, el Consell passarà a gestionar un total de 13 sistemes de sanejament a la comarca que són, a més dels dos esmentats, Aiguaviva Parc, Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Hostalric, Maçanet de la Selva, Riells i Viabrea, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sils - Vidreres, i Vilobí d’Onyar. En total a la comarca hi ha actualment 25 sistemes de sanejament en servei, que garanteixen el sanejament al 93% de la població de la comarca.
 
El sistema de sanejament de Can Fornaca està format per una depuradora i els seus col·lectors en alta, a més d’una estació de bombament. La planta té una capacitat de tractament per a 500 m3/dia i disposa de pretractament, reactor biològic amb eliminació de nitrogen i decantació secundària. Els fangs resultants són deshidratats per centrifugació. L’edar va entrar en servei l’any 2010, dona servei als 550 habitants del nucli de Can Fornaca. Les aigües, ja tractades, es retornen al barranc de Can Maçaners, conca de la Tordera.
 
Pel que fa al sistema de sanejament de Maçanet Residencial, aquest está composat per una depuradora i col·lectors en alta. La planta té una capacitat de tractament per a 1.150 m3/dia (en temporada alta) i disposa de pretractament, reactor biològic amb eliminació de nitrogen i decantació secundària. Els fangs resultants són deshidratats per centrifugació. La depuradora va entrar en servei l’any 2011 i dóna servei als 2.000 habitants del nucli de la urbanització Maçanet Residencial Parc. L’aigua sanejada es retorna al rierol Martorell (conca de la Tordera).
 
Sanejament a Catalunya
 
El Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
 
A data d'avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95,5% de la població catalana.