Acord a Girona per millorar la qualitat de vida dels malalts mentals

La Fundació Drissa i l'Associació Família i Salut Mental treballaran plegades

La Fundació Drissa i l'Associació Família i Salut Mental han formalitzat una aliança estratègica per gestionar projectes comuns en favor de les persones amb malaltia mental a les comarques gironines. L'aliança es fonamenta en tres eixos de treball orientats a aconseguir un millor aprofitament dels recursos d'ambdues entitats, optimitzar-ne la coordinació i compartir una mateixa estratègia de treball.

Per Núria Martínez, gerent de Drissa, i Maria Combalia, presidenta de Família i Salut Mental, "es tracta de treballar més estretament per aconseguir un millor aprofitament dels recursos i oferir un millor servei als nostres usuaris en tots els àmbits de les seves vides".

La participació de Drissa, l'Associació Família i Salut Mental, i la Fundació Tutelar en la junta assistencial de salut mental de l'IAS, òrgan de gestió fonamental de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, és un fet particular del model de salut mental de les comarques gironines. Per al doctor Claudi Camps, director assistencial de salut mental de l'IAS, aquesta realitat "respon al convenciment que només una visió integral i comunitària de l'atenció a les persones que pateixen una malaltia mental pot aconseguir que aquestes puguin viure dignament i amb normalitat". Per al doctor Camps, l'assistència sanitària, l'entorn, el treball, la tutela i l'habitatge són factors indivisibles.

Fundació Drissa

La Fundació Drissa és una entitat sense ànim de lucre que té com a primer objectiu treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals. I ho fa principalment a través del treball i l'habitatge. Drissa gestiona l'empresa d'horta ecològica Biodrissa, i comercialitza serveis productius a través del seu Centre Especial de Treball que compta amb una plantilla de 62 persones amb malaltia mental. Ofereix serveis de jardineria i forestal, pintura i neteja. Dins la cartera de serveis socials, l'entitat disposa de Servei d'Habitatge, Servei d'Acollida, Servei de Formació i Servei d'Acompanyament a la inserció laboral en el mercat ordinari.

Associació Família i Satut

L'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques és una entitat sense ànim de lucre, creada l'any 1997 gràcies a la iniciativa d'un conjunt de famílies de persones que patien algun tipus de trastorn mental. La finalitat dels fundadors fou la creació d'una plataforma que vetllés pels drets d'aquests malalts i les seves famílies i que lluités per cobrir les seves necessitats. Avui dia compta amb més de 250 famílies associades i ofereix serveis de seguiment i atenció familiar, grups d'ajuda mútua, organitza conferències i col·loquis a l'entorn de la malaltia mental, i disposa de dos clubs socials (Girona i Figueres), on s'hi realitzen activitats dirigides a assolir hàbits de salut, independència i participació dels usuaris en la comunitat. També organitza les vacances anomenades Respir Familiar.