El defensor de la ciutadania renya els funcionaris de l'Ajuntament de Girona

Assegura que apliquen la normativa amb massa rigidesa

El defensor de la ciutadania de Girona ha rendit comptes al ple aquest dilluns, on ha presentat la memòria de la seva activitat al llarg del 2014. Durant l'any passat, el defensor va fer més 3.247 actuacions, una xifra similar al 2013 (quan en va fer 3.200). D'aquestes, destaca que el 60% de les consultes o visites són de persones que tenen problemes de pobresa -que no poden pagar lloguer o subministraments- i també de persones que estan a l'atur. 

"Malgrat reiteradament sentim que la crisi toca fons, a nivell de carrer i del que dia a dia no veiem que això hagi tocat fons ni pari", ha lamentat el defensor que, a més, apunta que tenir feina no és garantia de sortir de la precarietat ja que hi ha famílies on algun membre treballa però el sou és tan baix que no arriben a final de mes. Tot i que no és competència municipal, el defensor el que fa en casos d'impagaments és fer de mitjancer amb les grans companyies, a qui acusa d'actuar amb "impunitat". 

Toc d'alerta als funcionaris

Fins ara, les recomanacions que el defensor feia a l'àrea d'alcaldia s'enviaven per escrit. Ara, des de mitjans 2014, el sistema ha canviat i s'han de fer arribar a través del sistema informàtic. Això ha alentit, segons Llorente, els temps de resposta i, prova d'això, és que de les 95 recomanacions enviades només s'han respost 8. "I molta culpa d'això ho té el sistema dur i inflexible del legalisme estricte i la burocràcia que sacralitza les normes i veu perills a tot arreu, i aquest criteri no el puc compartir de cap de les maneres", ha criticat.

A la memòria d'enguany, el defensor ha volgut cridar l'atenció sobre "el pes de la burocràcia i del legalisme excessiu". Segons ha explicat, en algunes actuacions del defensor s'ha comprovat que el consistori s'havia equivocat en alguna decisió i que calia rectificar. Amprant-se en el principi de legalitat i de seguretat jurídica, sovint aquesta rectificació triga massa en arribar, segons alerta el defensor. "M'he trobat en situacions que alguns funcionaris em deien que no podien rectificar aquell expedient perquè es podria acusar fins i tot l'alcalde de prevaricar i això és completament fals", ha posat de manifest. 

Llorente ha volgut afegir que el defensor sempre estarà a favor de la legalitat però ha puntualitzat que cal interpretar-la "des de la humanitat, la flexibilitat i la generositat". "Estic al costat de la llei però mai estaré en contra de la ciutadania perquè no estem per servir les lleis sinó les persones", ha sentenciat. 

Per això, demana als treballadors que no mirin tant "la lletra petita de les normatives" i que tinguin capacitat per interpretar-les des d'un punt de vista més "flexible i humà". "La meva lluita és humanitzar i fer una lectura de les normes no rigorosa i cercant la màxima justícia i equitat", ha afegit. 

Recomanació a la policia

Les reclamacions per problemes derivats de sancions de trànsit continuen també essent "tema estrella" a la memòria del 2014. Segons Llorente, els ciutadans de Girona acostumen a reconèixer la culpa quan han fet alguna infracció però continuen queixant-se del tracte d'alguns agents. 

Per això, Llorente no ha deixat passar l'oportunitat de recordar als agents que han de prodigar els valors de la cortesia, l'amabilitat i el respecte que, segons el defensor, no estan enfrontats amb el valor de la professionalitat. "El fet de ser autoritat no implica sentir-se que s'està per sobre de ningú", ha remarcat.