La xarxa de senders Itinerànnia va generar l'any passat un impacte de 3,3 milions d'euros

Gairebé 5.000 turistes europeus van contractar algun dels 133 paquets turístics comercialitzats

La ruta de senders Itinerànnia va generar l'any passat un impacte econòmic de 3,3 milions d'euros a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà per on passen els seus 2.500 quilòmetres de rutes marcades.

Aquesta xifra suposa un increment del 3,5% respecte l'any 2013. En total, gairebé 5.000 turistes van contractar durant el 2014 algunes de les 133 propostes que 65 operadors van comercialitzar, el que suposa més de 20.000 pernoctacions. Segons l'estudi d'impacte econòmic presentat aquest matí a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa, dels 3,3 milions generats, 2,7 corresponen als paquets turístics venuts i la resta a despeses en alimentació i en el comerç de la zona.

L'informe es basa en el preu dels paquets turístics, calculant les despeses generades en alimentació (en cas que no estigui inclosa en l'oferta), el comerç i les compres. Per al 2014, l'import estimat a partir del preu dels paquets turístics analitzats és de 2.712.302 euros mentre que la despesa destinada a alimentació és de 232.443 euros i 406.845 euros corresponen a la despesa realitzada en el sector comerç. Per tant, en total, l'impacte generat per Itinerànnia és de 3.351.590 euros, una xifra que suposa un creixement del 3,5% en relació al 2013.

L'estudi ha posat de manifest un gran increment dels productes senderistes: al 2014 s'han comercialitzat 133 propostes, 42 més que al 2013. Aquest augment ha detectat un gran nombre de nous operadors i agències receptives que durant aquest 2014 han posat productes al mercat, moltes de les agències que estan sorgint, són catalanes i estan apostant per vendre directament al client final internacional.

Malgrat les bones xifres, la coordinadora de la xarxa de senders, Adriana Ramon, ha explicat que el dràstic augment de paquets turístics i operadors encara no s'ha traduït en un increment paral·lel del nombre de turistes -que ha crescut molt poc respecte l'any anterior- ni en l'impacte econòmic sobre le teritori. En aquest sentit, ha explicat que tot i l'augment de l'oferta, la demanda encara no ha crescut en la mateixa proporció, el que esperen que succeeixi en anys vinents quan els operadors tinguin més temps per donar a conèixer els seus productes. També afavorirà un major impacte econòmic el fet que molts dels operadors que comercialitzen els paquets turístics siguin catalans, el que farà que les comissions que fins ara es pagaven a empreses estrangeres repercuteixin també al territori.

Pel que fa al perfil d'usuari d'aquests paquets turístics, en línies generals es tracta de persones de 55 anys, de nacionalitat majoritàriament anglesa, francesa i holandesa, amb un nivell d'estudis elevat i poder adquisitiu alt-mitjà, que té interès per la tradició i el patrimoni local i una sensibilitat i respecte pel medi ambient.

Tot i que l'estudi no inclou l'impacte econòmic del turista interior, Adriana Ramon, ha destacat que el web d'Itinerànnia (www.itinerannia.net) ha registrat un augment de visites del 13,33% respecte el 2013 i que l'aplicació de la xarxa que es va posar en marxa la Setmana Santa de l'any passat ja ha tingut 2.600 descàrregues. Un altre dels indicadors dels usuaris de la xarxa senderista són els que compren els mapes editats per l'Editorial Alpina. Segons un estudi de la pròpia editorial, cada mapa venut suposa 25 persones caminant pel territori, el que tenint en compte els mapes venuts l'any 2014 es traduirira en 65.000 persones.