Una enquesta ciutadana ajudarà a redissenyar el planejament urbanístic de Girona

El sondeig vol saber el temps que passen els veïns als diferents llocs de la ciutat

L'Smart Urban Planning (SUP) és un mètode de planificació urbanística patentat per la professora de la UdG, Lluïsa Marsal, premiat pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.

Una eina que ara s'aplicarà a Girona on, mitjançant una enquesta, es podrà saber quant temps destinen els ciutadans a les seves activitats urbanes durant un dia feiner i en un dia festiu. El sistema permet conèixer les hores que els veïns passen a diferents llocs de la ciutat de dilluns a diumenge i de quina manera els agradaria distribuir el seu temps, en un futur. La iniciativa estarà en un funcionament durant els pròxims dos mesos i els resultats ajudaran a redissenyar la planificació urbanística de la ciutat.

Lluïsa Marsal és arquitecta, doctora en Urbanisme i Sistemes Intel·ligents i ha patentat un mètode de planificació urbanística, el SUP, que durant dos mesos -com a prova pilot- s'aplicarà a la ciutat de Girona. A través d'una doble enquesta, a la qual es pot accedir tant des de la web de l'Ajuntament de Girona com des de la pàgina web de la Universitat de Girona, es pregunta als ciutadans quant temps destinen a cadascuna de les seves activitats urbanes, en un dia feiner i en un dia festiu.


L'objectiu és conèixer les hores que els ciutadans passen a diferents llocs de la ciutat i de quina manera els agrada distribuir el seu temps."Així es poden saber les preferències de despesa de temps amb relació a la mobilitat, l'oci o l'estona que passen en equipaments municipals", ha explicat Marsal.

L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha destacat que aquesta eina permetrà "convertir el ciutadà en protagonista a l'hora de redissenyar la planificació urbanística del futur". Al mateix temps, suposarà un pas més en la transformació de Girona en "una ciutat intel·ligent". "De mica en mica anem incorporant eines per apropar-nos al ciutadà i fer-lo partícip de les preses de decisions", ha reiterat.

Durant els pròxims dos mesos els interessats podran contestar l'enquesta. Un cop finalitzat el termini s'enviarà als usuaris una memòria amb els resultats obtinguts. Unes dades que ajudaran a l'hora de planificar urbanísticament la ciutat seguint les preferències dels ciutadans.