La Cambra de Comerç de Girona inserirà joves menors de 25 anys al mercat de treball

Totes les empreses rebran incentius econòmics

La Cambra de Comerç de Girona ajudarà joves entre 16 i 24 anys que estiguin disposats no només a formar-se, sinó a rebre una qualificació professional que els capaciti i faciliti la seva incorporació al mercat de treball.

A més, posaran en contacte els participants amb les empreses que necessitin ampliar plantilla, formant als joves a mida dels requisits del lloc de treball. La Cambra de Girona ja ha començat els contactes amb empreses gironines que necessiten augmentar les seves plantilles. Les empreses rebran subvencions per a cada contractació.

El programa forma part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i està cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE).
Els joves podran inscriure en el PICE acudint a la Cambra de Girona o informar-se a www.empleoygarantiajuvenil.es. A partir d'aquest moment, un orientador laboral es fa càrrec de la formació, qualificació i inserció del jove. Analitza les seves competències, interessos i grau de qualificació i elabora un perfil professional, derivant posteriorment a un dels tres programes que componen l'itinerari formatiu del PICE: Capacitació, Mobilitat i Dual. Cada programa està dissenyat per donar resposta a diferents perfils laborals, nivells de capacitació i competències.

Domènec Espadalé, president de  la Cambra de Comerç de Girona, assegura que “les cambres estan en una situació perfecta per fer de pont entre les empreses i els joves que busquen formació”.

Així mateix, Josep Lluís Bonet, president de la Cambra d’Espanya, ha manifestat que "el moment triat per posar en marxa aquest programa és, sense cap dubte, el més idoni, perquè les pimes estan començant a crear ocupació i què millor que cobrir aquests nous llocs amb joves preparats i formats per les càmeres que coneixen profundament les necessitats de les seves empreses ".

Un programa a mida de cada perfil professional

Sota el paraigua del PICE, les Cambres han dissenyat tres plans específics amb l'objectiu de respondre de forma individualitzada als diferents perfils, qualificacions i interessos dels joves.

En el pla de Capacitació, reben formació presencial en competències digitals i noves tecnologies, idiomes, habilitats socials i tècniques per desenvolupar-se en el món de l'empresa. També poden obtenir formació en "Certificats de Professionalitat", qualificant oficialment als joves que no tenen formació específica per al desenvolupament d'una professió.

Les accions d'inserció laboral que preveu el pla són:
1. Pràctiques no laborals, pensades per als joves amb menys experiència laboral.
2. Acompanyament i visites a empreses. La Cambra concertarà entrevistes en empreses perquè l'alumne conegui el funcionament real d'una empresa i els diferents llocs de treball.
3. Formació en el nínxol d'ocupació. En el cas que el perfil del jove s'adeqüi a una vacant d'ocupació en una empresa, el jove rebrà "formació a mida" del lloc de treball que desenvoluparà.
4. Emprendre. Aquells joves que tinguin un esperit emprenedor tindran l'oportunitat de desenvolupar un projecte d'empresa, per a això l'alumne rebrà formació i suport econòmic per iniciar el seu negoci.

Pel que fa al Pla de Mobilitat, està pensat per als joves amb més formació i capacitats, que poden tenir l'oportunitat de trobar feina en un país europeu. En aquest programa es fa més èmfasi en la formació en idiomes, en immersió cultural al país receptor i curs de competències específiques en el lloc de treball. L'orientador laboral acompanyarà el participant durant tot el procés previ al desplaçament, donant suport mitjançant orientació, preparació del CV i del viatge.

El pla de Formació Dual està pensat també per potenciar la Formació Professional. El jove rep formació teòrica, a través d'un mòdul de formació en Certificat de Professionalitat. Paral·lelament, rep formació pràctica a l'empresa amb un contracte per a la formació i l'aprenentatge, a través de convenis amb empreses.

Beneficis per a les empreses

1. L'empresa s'assegura la contractació d'empleats que realment s'ajusten als requeriments del lloc de treball.
2. S'estalvia els costos de selecció de personal, ja que l'orientador de la Cambra selecciona per l'empresa als joves que millor encaixin en el perfil demandat.
3. La Cambra ajuda a l'empresa a realitzar els contractes per a la formació i l'aprenentatge, així com els de contractació laboral.
4. La Cambra forma als tutors d'empresa, que s'encarregaran d'acollir els joves en l'entorn laboral.
5. Les Cambres de Comerç disposem de diferents incentius econòmics per a la contractació de joves que siguin beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que participin en el programa.

Les ajudes previstes per a les empreses són:

- 300 € per contracte de durada mínima d'1 mes
- A 1.500 € per contracte de durada mínima de 6 mesos
També es beneficien de les ajudes previstes per la Seguretat Social per a la contractació de joves.

6. Millora el perfil dels seus treballadors.

L'objectiu de les Cambres de Comerç per als propers quatre anys és facilitar la incorporació de 80.000 joves al mercat de treball, a través del Pla Integral de Qualificació i Ocupació.