La Generalitat destinarà 3 MEUR per pal·liar els efectes de les darreres llevantades

Part dels diners aniran a la reparació de l'esvoranc de la Rambla de Figueres

El Govern ha acordat destinar una partida de 3 milions d’euros per atendre el finançament de les despeses derivades de les actuacions d’emergència que els ens locals van haver de realitzar arran dels episodis de pluges torrencials i ventades produïts entre els mesos de novembre de 2014 i gener de 2015.

Els fons es destinaran a actuacions urgents d’arranjament d’infraestructures i de serveis municipals que s’han dut a terme per contenir els danys i restablir la normalitat a les zones sinistrades i per a les noves actuacions de reposició de les infraestructures locals malmeses.
 
Atenent a l’excepcionalitat de la situació i a raons d’interès públic i econòmiques, el Govern ha considerat necessari adoptar de manera urgent les línies d’actuació necessàries per fer front a les despeses derivades de les actuacions d’emergència realitzades pels ens locals afectats i a les inversions que s’hagin de dur a terme amb caràcter inajornable.
 
Així, la distribució dels fons s’efectuarà de manera urgent amb bestreta del 100% a través d’una sol·licitud prèvia dels ens locals afectats al Departament de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb la normativa general de subvencions. Es tracta d’un procediment àgil que permetrà que els ajuts arribin amb rapidesa, tenint en compte la singularitat de les circumstàncies i la necessitat de retornar a la normalitat.
 
La partida econòmica de 3 milions d’euros que ha autoritzat el Consell Executiu prové del Fons de contingència de la Generalitat de Catalunya, destinat a atendre necessitats inajornables no previstes en el pressupost aprovat inicialment.