Desmantellat un grup de traficants de droga que operava a la Jonquera

S'han detingut cinc persones i imputat a quatre més

La GuàrdiaCivil de Girona va confiscarelpassatdia21 de novembre a la Jonquera (Alt Empordà)2,9quilogramsd'heroïna,9.000 euros idiversos telèfonsmòbils, a més de procedir a ladetencióde cincpersonesila imputacióde quatre. Elsdetinguts (quatrehomes i undona)erende nacionalitatmarroquinaiespanyola.

L'actuació s'engloba dins el marc de la "OperacióNord", la quals'haviainiciatsis mesos enrere en motiud'investigar sobre la localitzacióidesmantellamentd'ungruporganitzatradicata laJonquera idedicat a lavendade diversessubstànciesestupefaents com ara heroïna,cocaïna i haixix, entre d'altres. La venda es realitzava principalment a persones quepassaven lafronterades de Françaperproveir-se deaquestes substàncies.

El matí del passat dia 21els agents, recolzatsperpolicies localsdel municipi van procedirambelsrespectiusmanamentsjudicialsiacompanyatspelssecretarisjudicialsa l'entradairegistreen cincdomicilisi en unbar, van confiscar un totalde 2,9quilogramsd'heroïna,telèfonsmòbilsi 9.000euros en metàl·lic,procedint a ladetencióde quatrehomes i unadona denacionalitatmarroquinai espanyolaaixícomla imputaciódequatre persones.

Durant la investigacióes va poderconstatarque el grup estavaperfectamentjerarquitzat,així com queprenienfortesmesuresde seguretatper talevadirlespossiblesvigilànciespolicials. Malgrat tot, elsagents van poderconstar queelsinvestigatsestarienblanquejantpart dels dinersfruitde la vendadeestupefaentsmitjançantlocalscomercialssituatsa la Jonqueraienviantpartidesde dinersal Marroc.

La investigaciócontinua obertai noes descartennovesdetencions. Esvan instruirdiligènciesque van serlliuradesjuntamentambelsdetingutsielconfiscatal Jutjatd'Instruccióde Guàrdiade Figueresresponsable de la investigació.