Impuls al campus universitari de Salt

UNED, UOC, ERAM i EUSES signen un conveni per crear un nou clúster

Les universitats que tenen seus a Salt (Gironès) han signat un acord que té com a objectiu donar un impuls al campus universitari de la vila.

La UNED, l'ERAM, l'EUSES i la UOC desenvoluparan activitats dirigides a promocionar l'ús de les tecnologies de la informació en l'ensenyament continu i superior, organitzaran cursos, seminaris, reunions o jornades per potenciar la formació i la recerca i, a més, compartiran l'ús d'equipaments i fomentaran l'intercanvi de personal tècnic, investigador i d'experts.

Amb la finalitat que els estudiants també visquin a Salt i només sigui el lloc on es formen, l'ajuntament aposta per comptar amb una oferta àmplia d'habitatges de lloguer.

La signatura d'aquest conveni suposa la creació d'un clúster universitari, entre la UOC, la UNED, l'ERAM i l'EUSES per al desenvolupament i la coordinació d'activitats conjuntes a la vila universitària de Salt. És un clúster perquè aquests centres es concentren en un mateix territori, competeixen en el mateix àmbit -el de l'educació- i comparteixen característiques comunes i complementàries que els permet treballar conjuntament per impulsar accions que millorin la seva competitivitat i que les converteixin en centres educatius de més qualitat i prestigi.


La signatura d'aquest conveni comporta la materialització de diversos projectes. Entre ells, l'organització d'activitats de forma compartida i l'establiment de convenis de pràctiques per als estudiants. A més, estan treballant perquè les quatre universitats participin conjuntament a la Fira Expojove de Girona. També estan preparant amb l'equip de promoció de la ciutat de l'Ajuntament de Salt la creació d'un directori d'hotels i restaurants del municipi amb descomptes per a la comunitat universitària. I es difondran les activitats i notícies de les universitats a través de l'agenda de l'Ajuntament de Salt.

Les quatre universitats ja fa temps que col·laboren. Es reuneixen cada dos mesos amb l'Ajuntament de Salt, amb qui van impulsar la denominació de Vila Universitària per donar més visibilitat al municipi.

Actualment, diverses universitats comparteixen espais per fer diverses activitats. Per exemple: la UOC i la UNED lloguen les aules de l'EUSES pels exàmens semestrals. Paral·lelament, l'ERAM col·labora amb la gravació de les activitats que organitzen a la UOC per compartir-les a les xarxes socials i a Internet. A més, des de fa temps, la UNED cedeix diversos espais a l'ERAM i a l'EUSES i els tramita credencials per estudiants estrangers

L'accessibilitat i la mobilitat també han estat objecte de treball entre els quatre centres universitaris i l'Ajuntament, especialment els problemes d'aparcament a la Coma Cros, la millora dels carrils bici i la possibilitat d'estendre el servei de Girocleta a Salt o el reforç de la connectivitat entre els dos municipis amb línies d'autobús.

El conveni entre els quatre centres universitaris té una durada de tres anys que es prorrogarà tàcitament per períodes iguals.