La Diputació dissol el Patronat Francesc Eiximenis 'per imperatiu legal'

La corporació es compromet a mantenir l'aportació de 80.000 euros per al 2015

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat la dissolució del Patronat Francesc Eiximenis, que aixopluga set centres d'estudis de la demarcació. Segons ha defensat el president del patronat i vicepresident, Xavier Soy, la decisió es pren per "imperatiu legal" ja que la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) insta a revisar les entitats instrumentals que conformen el sector públic local d'acord amb el principi de reducció de la seva dimensió.

Soy ha garantit però que la Diputació mantindrà el suport als centres per separat i que l'any vinent es destinaran els mateixos recursos, 80.000 euros. També ha lloat la feina del patronat des de la seva fundació el 1962. L'acord s'ha pres per unanimitat. L'encarregat d'explicar els motius ha estat el president del patronat i vicepresident de la corporació, Xavier Soy, que ha assegurat que la decisió es pren per "imperatiu legal" perquè així ho determina la llei de racionalització de l'administració local impulsada per l'Estat. 

Tot i així, des de la Diputació hi ha el compromís de continuar prestant als centres d'estudis de les comarques gironines tot el suport que s'ha donat fins ara mitjançant el Patronat Francesc Eiximenis. Soy ha explicat que s'està treballant en la creació d'una nova estructura administrativa que garanteixi el mateix funcionament i sistema de treball que s'ha utilitzat fins al moment actual.

En aquest procés també es vol escoltar què hi pensen els centres d'estudi i, per això, Soy ha anunciat que obriran un procés de participació perquè els set centres hi puguin dir la seva. 

La Diputació també s'ha compromès a destinar als centres d'estudis i al foment de la recerca els mateixos recursos que s'haurien destinat al Patronat Francesc Eiximenis (80.000 euros aquest exercici), la qual cosa quedarà reflectida en els pressupostos de la corporació del 2015, que s'estan elaborant.

"Es continuarà donant tot el suport als centres d'estudis del Patronat Francesc Eiximenis, però s'haurà de fer amb un paraigua diferent, en lloc de funcionar com a organisme autònom ho farà com a òrgan intern de la Diputació, la qual cosa farà possible una gestió més àgil, no tan rígida com ara", ha manifestat. 

Un organisme autònom amb més de 60 anys d'història

La Diputació de Girona va crear el Patronat Francesc Eiximenis l'any 1962 amb la finalitat d'agrupar i coordinar els diversos centres i instituts d'estudis locals i comarcals de la demarcació. Des d'aleshores i fins avui, el patronat ha exercit un paper de suport als centres adscrits, mitjançant la convocatòria anual d'ajuts per a l'edició de textos científics i la realització d'activitats culturals.

El patronat ha estat, a més, un instrument de referència al servei de la comunitat investigadora, i en aquesta línia, ha impulsat diferents iniciatives com ara la convocatòria anual de beques de recerca, l'organització de les trobades anuals de centres d'estudis locals i comarcals i l'organització de jornades de formació i de difusió de la recerca local, entre d'altres.