L'Alt Empordà uneix forces per impulsar l'economia i el turisme

Un pla estratègic recull les línies de treball a seguir pel teixit empresarial i les administracions

Els 68 ajuntament de la comarca de l'Alt Empordà, capitanejats pel consell comarcal, han impulsat un pla estratègic per millorar la situació econòmica a la zona. Per fer-ho, han comptat amb el punt de vista de les empreses ja que s'han enquestat 135 empreses a través d'Internet i també s'han fet entrevistes a 25 agents econòmics i 28 empreses més.

Amb la posada en comú de tota la informació i els punts de vista del sector privat i el sector públic s'ha redactat aquest pla estratègic que té com a objectiu ser el punt de partida compartit per saber quines són les debilitats que presenta la comarca, com es poden superar i com aprofitar els reptes i oportunitats. El document, per tant, es converteix en el pla a seguir i en el qual s'emmarcaran totes les accions de promoció econòmica dels ajuntaments o del consell comarcal a partir d'ara. 

El pla s'ha presentat aquest dijous davant d'empresaris i representants d'administracions de la comarca a Figueres. Segons han destacat els seus impulsors, el d'avui és un punt d'arrencada i caldrà en un futur determinar com i qui finança el desenvolupament del pla i com es concreta en accions tot allò que diagnostica. També caldrà dissenyar un organisme de control que serà l'encarregat de fer el seguiment del pla i que estarà format per representants dels ajuntaments. 

Fortaleses i debilitats

Una de les funcions d'aquest pla estratègic és determinar quins fortaleses té la comarca, quines oportunitats no ha de deixar escapar o quines debilitats ha de superar. En aquest darrer capítol, el document determina que la xarxa de comunicació interna entre municipis és deficient, que un projecte important com el centre Logis Empordà està aturat, que l'activitat econòmica està poc diversificada i se centra en sectors tradicionals i en sector serveis o que cal diversificar el model turístic aprofitant nous recursos més enllà del sol i platja (parcs naturals, esports de natura, etc). 

El pla també determina quins són les oportunitats que cal que el sector públic i privat aprofitin per donar un nou impuls al turisme i l'economia. Entre aquestes, s'apunta que cal estructurar una oferta turística complementària estable i ordenada que posi en valor tots els recursos i actius, donar oportunitat de creixement a empreses que es dediquin al turisme interior, i augmentar la col·laboració entre agents, entitats i empreses. 

Per exemple, de l'estudi es desprèn que el 52% de les empreses enquestades no coneix entitats privades ni públiques que ofereixen serveis d'assessorament i informació. Una solució que es vol resoldre impulsant un centre a Figueres que unifiqui, per una banda, tota la informació turística de la comarca però que també sigui el lloc de referència per informar-se sobre les oportunitats de creixement i assessorament per a futures empreses. Segons ha apuntat l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, treballen amb la voluntat que aquest centre sigui una realitat l'any vinent.