Castell d'Aro inverteix 392.000 euros en arreglar els terrenys de la nova escola

Els treballs acabaran d'aquí a tres mesos

Aquest mes d’octubre s’han iniciat els treballs de condicionament dels terrenys on s’ha d’ubicar la nova escola d’educació infantil i primària Vall d’Aro Castell d’Aro que ha de substituir el proper curs, l’edifici actual. Les obres són assumides íntegrament per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, amb una inversió de 392.000 euros (IVA inclòs). Els treballs s’enllestiran en tres mesos, i s’executen en un solar de titularitat municipal de 10.336 m2. Posteriorment en un nou projecte, abans no acabi l’any, el consistori iniciarà també els treballs de construcció dels vials de servei.

La parcel—la, lliure de serveis afectats, està delimitada pel carrer Amadeu Vives a l’est, un carrer de terra sense nom al nord, la Via Verda del Carrilet a l’oest, i un reg al sud. Els treballs es divideixen en tres fases, la primera ha estat l’alineació i els rasants. La segona, l’esbrossada de la vegetació i l’actual generació del terraplenat piconat per situar les terres degudament compactades a la mateixa cota que l’institut Ridaura, a la finca contigua. La darrera, és la construcció dels murs de contenció, que en la besant sud serà d’escullera; i en les altres tres de contenció vertical amb gabions, que en alguns trams aguantaran tant el carrer com la Via Verda –que quedaran més alts-, i en d’altres el nou terraplè –que quedarà més alt que la resta de carrers-.

La nova escola disposarà de 2.328m2 amb 1.296 m2 d’espais exteriors amb capacitat per a 225 infants, i s’executarà mitjançant una edificació industrialitzada modular, un sistema molt més àgil que el tradicional (i que ja s’ha utilitzat a l’escola Marta Mata del Vendrell) que hauria de permetre començar-hi l’activitat docent el curs 2015-2016. Una construcció que és possible gràcies al conveni aprovat ara fa un any entre l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i el Departament d’Ensenyament, que preveu que el consistori aporti el 50% del cost de construcció, fixat en un màxim de 3.664.451 euros. El seu finançament serà el sistema d’arrendament amb opció de compra durant 60 mesos, amb quotes de 61.074 euros: les 30 primeres les assumirà l’ajuntament, i les 30 darreres la Generalitat de Catalunya.

Un cop completades totes les mensualitat, i per tant, executada l’opció de compra, el propietari de les instal—lacions serà l’ajuntament, que en cedirà el seu ús a la Generalitat per a l’activitat escolar. Durant la vigència de l’arrendament l’empresa adjudicatària es farà càrrec del manteniment de l’edifici, tot i que la conservació i la vigilància correspondran al consistori, que un cop passats els 60 mesos, també n’assumirà el manteniment. Quan entri en funcionament plenament, el Departament d’Ensenyament desafectarà l’actual edifici de l’escola. D’aquesta manera, l’ajuntament recuperarà d’una banda, l’espai de la Plaça Poeta Sitjar cedit com a pati per compensar la instal—lació de mòduls prefabricats; i de l’altra, projecta la reconversió de l’edifici com a nou Centre Cívic i Punt de Lectura de Castell d’Aro, i alhora com a espai d’ampliació de l’actual Llar d’Infants Municipal, situada just a l’edifici contigu.