Unes malles evitaran noves esllavissades a peu de muntanya a l'Estartit

Es necessita 1 MEUR per a les actuacions que evitaran la caiguda de més roques sobre les cases

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) ja disposa d'un estudi geològic de la muntanya al tram urbà de l'Estartit, en el qual s'analitzen els riscos i les solucions a adoptar per minimitzar-los. L'informe, que va encarregar l'ajuntament, l'ha fet l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que ha analitzat tant la part pública com privada de la muntanya, al tram comprès entre Torre Moratxa i el cap de la Barra.

L'àmbit estudiat s'ha subdividit en 13 sectors i 27 subsectors, cadascun dels quals disposa d'una fitxa detallada. A partir de la definició de la situació actual, es plantegen un seguit d'actuacions a desenvolupar, per fases, en el termini de cinc anys, en funció del grau de risc. El cost total en què s'han valorat les actuacions volta el milió d'euros, per bé que es tracta d'una primera aproximació.

Per facilitar la planificació dels estudis o projectes que han de permetre un millor coneixement i conduir a les possibles actuacions de defensa, s'ha establert una graduació de la rellevància dels subsectors (urgents, curt termini, mitjà termini i llarg termini). La primera categoria correspon a aquells subsectors en què es considera necessari o molt recomanable la realització d'estudis de detall o projectes dels quals se'n derivaran actuacions urgents.

La segona i tercera categoria engloba els subsectors en què pels indicis i la dinàmica de vessants observada es recomana la realització d'estudis de detalls de els quals se'n poden derivar possibles actuacions posteriors a curt o mitjà termini. Els de la quarta categoria no requereixen cap tipus d'actuació i només cal portar a terme un seguiment periòdic del seu estat i les condicions que els envolten.

L'abast de l'estudi, que es tramitarà en forma de Pla d'Actuació Municipal (PAM), es planteja per al risc geològic associat als moviment de vessant. En aquest concepte s'inclouen les esllavissades i la caiguda de roques.

Finalitzen els treballs a Torre Moratxa

Una part de les actuacions proposades en aquest estudi ja s'han executat i corresponen a l'àmbit de la urbanització Torre Moratxa. Precisament, aquesta matí, l'alcalde, Jordi Cordon, ha assistit a la visita de final d'obra de les xarxes que han de protegir els habitatges de la zona alta de la urbanització.

L'obra, que ha executat l'empresa pública Tragsa per encàrrec de l'Ajuntament, va iniciar-se el mes de juliol amb la neteja del vessant i el trasllat del material amb helicòpter. En total s'ha protegit una longitud de 460 metres, amb nou tramades de malles de diferents alçades i característiques tècniques, en funció de la càrrega potencial que haurien de suportar en cas de despreniment.

Aquesta actuació s'ha portat a terme per la via d'urgència després que el mes de novembre passat va registrar-se la caiguda de dues roques de grans dimensions de la muntanya de Roca Maura, que van afectar dos habitatges del carrer Montseny. De la inspecció efectuada per part dels serveis tècnics municipals i empreses especialistes en la matèria, i amb l'assessorament de l'ICGC, es va concloure que no es podien preveure les futures caigudes de blocs perquè es tracta d'una problemàtica inherent a la muntanya.

Per prevenir riscos sobre les persones es va considerar necessari actuar amb la màxima urgència instal·lant unes pantalles dinàmiques per protegir els habitatges existents, unes estructures que ja estan contemplades en la Modificació del Sector PEO-3 "Torre Moratxa". Les obres, que ha dirigit l'Institut Geològic de Catalunya (IGC), i han tingut un cost de 390.000 euros que cofinançaran Generalitat, Ajuntament i veïns.