Girona proposa suprimir el pagament de la plusvàlua per als desnonats i les dacions en pagament

L'equip de govern preveu tornar a congelar els impostos i les taxes municipals el 2015

L'equip de govern de Girona ja té enllestit el projecte d'ordenances fiscals per a l'any vinent. CiU governa en minoria i, per tant, necessitarà el suport d'algun grup de l'oposició o de regidors no adscrits per tirar-les endavant.

La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, creu que aquestes ordenances fiscals són "molt millors" que les de l'any passat perquè "no graven gens" al ciutadà i, per contra, proposen diverses bonificacions que poden alleujar pressió econòmica als veïns de Girona.

Entre les novetats que proposen, hi ha l'exempció del pagament de l'impost de plusvàlua per a aquelles famílies que hagin perdut el seu immoble durant un procés d'execució hipotecària, tant si els han acabat desnonant com si han donat la propietat al banc per saldar el deute. Només s'aplica si afecta l'habitatge habitual.

Planas ha detallat que aquest 2014 els afectats tampoc pagaven aquest impost però a través de subvencions que atorgava l'ajuntament utilitzant una partida global de 114.000 euros perquè la llei no permetia incorporar l'exempció a les ordenances fiscals. Ara, això ha canviat i poden incloure-ho a les ordenances.

L'equip de govern també proposa una bonificació del 90% de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) -conegut com a plusvàlua- per a defunció de cònjuge, parella de fet o parella estable que tingui la copropietat de l'habitatge transmès.

L'ajuntament també aposta per bonificar alguns impostos als aturats que vulguin impulsar una activitat econòmica. En aquest cas, proposen descomptes en l'impost de residus -del 75% en el primer any, el 50% en el segon i el 25% en el tercer- i també en la llicència d'activitats -del 25% en casos d'aturats de menys de sis mesos, del 50% en els de més de sis mesos i del 95% en aturats de més d'un any-.

L'equip de govern -si rep el suport necessari- tornarà a congelar els impostos i taxes municipals, en la línia del que es ve fent els últims anys a causa de la crisi econòmica. "En un context de crisi com l'actual, i en un intent d'adequar les ordenances al moment en què ens trobem, apostem per la congelació dels impostos i les taxes, cosa que suposarà un esforç en la contenció de la despesa", ha explicat la regidora.

Ple extraordinari

A banda d'aquestes dues bonificacions, les ordenances també consideren aplicar una reducció del 50% en la taxa per a la utilització de les piscines municipals per a persones amb discapacitat -també en els abonaments- i una bonificació del 75% de l'impost de vehicles de tracció mecànica per als vehicles elèctrics -fins ara era del 50%.

El 2015 s'inclourà la possibilitat de pagar de manera trimestral la taxa de zona verda, donant resposta a una demanda dels veïns i es continuarà aplicant la possibilitat de fraccionar l'IBI per a aquelles persones que el tinguin domiciliat, una mesura que, segons la regidora, ha tingut molt bona acollida.

Ara, l'equip de govern comença ronda de contactes amb els grups de l'oposició i els regidors no adscrits per sumar suports per aprovar les ordenances fiscals en un ple extraordinari que, per complir amb terminis, hauran de convocar abans de Fires.