Girona estrena el web del Govern Obert

El portal inclou dades obertes, indicadors de transparència i eines de participació ciutadana, entre d'altres

D’acord amb la voluntat d’apropar cada cop més l’administració a la ciutadania, l’Ajuntament de Girona ha posat en marxa el web de govern obert. Aquest web, que en paraules de l’alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, és “imprescindible en tota administració moderna” i una “exigència per al bon govern”, inclou informació diversa sobre el consistori i la ciutat amb l’objectiu de fomentar-ne la transparència.

El nou portal, al qual es pot accedir des de les pestanyes principals de la web municipal, es divideix essencialment en cinc apartats: el pressupost, el pla de govern, dades obertes, transparència i participació. D’aquesta manera, qualsevol ciutadà que ho desitgi pot consultar en temps real o fer seguiment del desenvolupament de l’acció del govern. “Volem convidar tots els gironins i gironines a entrar en aquest portal i formar part d’aquesta nova forma de fer política, més transparent, més oberta, més participativa i més eficient, per la qual apostem fermament”, ha remarcat l’alcalde Carles Puigdemont.

Dins de l’apartat de pressupost, es pot consultar l’estat d’execució en temps real dels pressupostos 2012, 2013 i 2014 dividit per mesos, capítols, àrees i unitats. Les dades van acompanyades d’un apartat de terminologia per facilitar la comprensió als usuaris.

L’apartat del pla de govern s’ha estructurat en tres seccions: el document amb el qual es va iniciar el mandat amb tots els compromisos adquirits, l’estat d’execució dels diferents eixos i objectius,  i les memòries de les cinc àrees del govern des del 2011. Cada mes s’actualitza el grau de realització dels deu grans eixos marcats pel Pla de govern 2011-2015, així com dels diversos objectius que inclou cada eix.

Les dades incloses dins l’apartat Girona Open Data tenen com a objectiu donar a conèixer a la ciutadania les dades de caràcter públic que hi ha als fitxers informàtics municipals. Per tal de facilitar-ne la consulta i la reutilizació, estan disponibles en formats estandarditzats i estan agrupades en forma de catàleg. S’hi poden trobar informacions com dades sobre les llicències d’obra passant, la retribució anual dels membres del consistori o la llista de carrers de la ciutat.


 
En l’apartat de transparència s’hi indica el grau de compliment de 122 indicadors que es prenen com a referència i que formen part de dos projectes diferents que avaluen el nivell de transparència dels ajuntaments: l’Índex de Transparència d’Ajuntaments (ITA), elaborat per l’organització no governamental Transparency Internacional Espanya, i l’estudi elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per últim, l’apartat de participació dóna informació sobre els diferents canals de participació de què disposen els ciutadans per acostar-se a l’administració: els canals de participació directa, les entitats, les taules i consells municipals i altres eines, com el Ple municipal o les regidories de barri. Dins els canals de participació directa s’inclouen les xarxes socials, l’app Gironain, la bústia d’avisos, els pressupostos participats o instruments participatius com el dret de petició o el dret de proposta.
El web permet compartir qualsevol de les dades a les xarxes socials de manera automàtica i exportar-les en diferents formats, com PDF o CSV. També s’ha obert un perfil de Twitter (@governobert_gi) on s’aniran actualitzant les dades del web, aportant informació d’interès i obrint el debat amb la ciutadania.