El cribatge redueix la taxa de mortalitat del càncer de mama en un 30%

Un 42% de tumors s'han detectat gràcies a aquest nou programa

El càncer de mama és el càncer més freqüent que pateixen les dones, sobretot per sobre dels 50 anys. Cada any a Catalunya es diagnostiquen una mitjana de 4.229 casos i 1.079 dones moren a causa d'aquesta malaltia. Fins ara s'ha demostrat que la prova més efectiva per a la detecció precoç dels tumors és la mamografia.

El cribratge amb mamografia augmenta les possibilitats de curació dels càncers i disminueix la mortalitat entre un 25 i un 30%. L'any passat, el programa de cribratge va permetre detectar aquesta malaltia de forma precoç a 149 dones de la Regió Sanitària de Girona. Segons un estudi, el 42% dels càncers de mama a la regió gironina es diagnostiquen amb aquest sistema.

Les mamografies són proves radiològiques que permeten detectar tumors petits que no són palpables i que no donen cap molèstia. El programa de detecció precoç consisteix en realitzar una mamografia cada dos anys en dones d'entre 50 i 69 anys d'edat. Aquest és el període en el qual el cribratge ha mostrat la seva eficàcia.

Com més aviat es detecta un càncer d'aquestes característiques, més opcions i tractaments hi ha per poder curar la malaltia. Tractaments mes terapèutics com cirurgia conservadora en lloc de mastectomia que milloren la qualitat de vida de les afectades. A més, el cribratge amb mamografia ha demostrat que augmenta les possibilitats de curació dels càncers localitzats precoçment i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor entre un 25 i un 35%.

El programa de cribratge es va començar a implantar a la Regió Sanitària de Girona l'any 1999, en fase de pilotatge. L'any 2001 ja es va estendre a tot la població de dones d'entre 50 i 69 anys de la demarcació gironina. La participació ha anat augment any rere any, arribant al 66,2% el 2012 i al 69% el 2013. Només l'any passat, es van detectar de manera precoç càncer de mama a 149 dones gironines.

Segons un estudi publicat recentment pels membres de la Unitat d'Epidemiologia i Registre de càncer de Girona - que ha analitzat tots els casos de càncer de mama registrats entre els anys 2000 i 2006- s'ha pogut determinar que el 42,2% de les dones d'entre 50 i 69 anys amb càncer de mama van ser diagnosticades gràcies a aquest programa. Un fet que, des del Departament de Salut, assenyalen que posa de relleu la importància de participar-hi.

De la resta de casos, el 52,1% es van detectar fora del programa i el 5,7% d'ells van ser càncers "interval", és a dir, que van aparèixer entre les dues mamografies realitzades en el Programa de Cribratge de Càncer de Mama. L'any passat, 16.853 dones van ser convidades per primer cop a participar en el programa de cribratge poblacional de càncer de mama. Més de 6.900 van participar en el primer cribratge mitjançant el qual es van detectar 55 casos.

Detecten que els càncer de mama "interval" són més agressius

Paral·lelament, aquesta setmana s'ha publicat a la prestigiosa revista 'BMC Cancer' el primer estudi que avalua el Programa de Cribratge de Càncer de Mama de la Regió Sanitària Girona en el qual hi han participat professionals de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Institut Català de la Salut, de l'Hospital de Palamós, de la Universitat de Girona i de l'Institut Català d'Oncologia, tots ells investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGi).

L'article té com objectiu estimar la taxa de casos de càncer que es coneixen com "interval" des del 2000 fins al 2006. A més, l'estudi compara les característiques d'aquests tumors amb els que es van detectar dins del programa. En total, es van incloure en l'estudi 32.783 dones amb mamografies negatives i les xifres es van creuar amb els casos de càncer que hi havia apuntats al Registre poblacional de Càncer de Girona entre els anys 2000 i 2009, que ascendien fins a 4.200.

Tal i com es desprèn de l'estudi i es detalla en l'article, el nombre de casos de càncer "interval" és un indicador de la qualitat dels programes de cribratge i permet controlar el funcionament del sistema i l'activitat radiogràfica. Arran de tot l'estudi, els investigadors van aconseguir analitzar 22 casos i van detectar que existeixen diferències biològiques significatives entre els càncers de mama "interval" i els que es detecten dins del programa. Normalment, els càncers "interval" - que apareixen entre dues mamografies- acostumen a ser més agressius i tenen més mal pronòstic.

Finalment, els experts conclouen que el percentatge de casos d'aquesta tipologia de càncer de mama més agressiva a la Regió Sanitària de Girona està dintre dels nivells recomanats per les Guies Europees.