Una escola de Bescanó estalvia 30.000 euros en despesa energètica

Han utilitzat un nou sistema de gestió energètic

Les mesures d'estalvi energètic a l'escola Dr Sobrequés de Bescanó (Gironès) són cada cop obtenen millors resultats. El sistema de gestió energètic implantat al centre, que possibilita una regulació eficient del funcionament de la instal·lació i dels seus consums, ha permès a l'ajuntament un estalvi de 155.313 KWh aquest curs, que equival a 30.000 euros.

Aquests resultats tripliquen els que es van aconseguir el curs 2012-2013. El regidor de Medi Ambient, Pere Lluís Garcia, destaca la implantació d'un sistema de telegestió a la calefacció, que a partir de dades proporcionades per sensors de temperatura, ha permès estalviar mentre es mantenia una temperatura de confort constant dins les aules.

El sistema de telegestió a través de web permet també poder apagar la calefacció de forma automàtica en qualsevol moment (per exemple, els caps de setmana o per vacances) i realitzar avisos per correu electrònic als responsables del manteniment de la instal·lació en cas de funcionament anormal o de consum excessiu.


Per assolir aquests resultats, l'equip d'eficiència energètica de l'escola ha estat treballant diferents aspectes que complementen el sistema de telegestió, com, per exemple, un millor aprofitament de la llum natural, tant a les aules com als espais comuns i una encesa parcial de la llum artificial a diferents espais.

Una altra acció ha estat la senyalització de la il·luminació de les aules perquè s'activin només els interruptors necessaris. També s'ha optimitzat l'ús de la il·luminació artificial durant el servei de neteja del centre i s'han dut a terme accions per estalviar en calefacció.

Entre les mesures adoptades, hi ha l'optimització del temps d'obertura de les finestres per a la ventilació, tenint en compte que es perd l'escalfor de l'aire interior i que pot suposar una despesa extra d'energia. Una acció també lligada a l'estalvi és la gestió de les diverses proteccions solars, com les persianes o cortines, per aprofitar millor la llum solar i estalviar energia.

LED amb detectors de presència

El 2012, l'Ajuntament de Bescanó, l'escola i el Consell Comarcal del Gironès van acordar la signatura del conveni per la realització del Projecte Europeu Euronet 50/50 per a l'aplicació de mesures d'eficiència energètica mitjançant un programa de bones pràctiques ambientals. El curs 2012/2013 l'escola ja va aconseguir un estalvi energètic important, en concret de 110.460 KWh, que va comportar un estalvi econòmic de 9.134,38 euros.

Entre les accions previstes a l'escola per aquest proper curs hi ha la instal·lació de fluorescents LED amb detectors de presència als lavabos i passadissos i la instal·lació de capçals termostàtics per al control dels radiadors de la zona d'educació infantil del centre.