El CCB proposa una tarifa única per a l'abastament d'aigua en alta a 27 municipis

El Consorci de la Costa Brava fixa el preu en 0,30 euros per metre cúbic

El Consorci de la Costa Brava (CCB) ha tramès a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) una proposta de tarifa única per a la venda d'aigua en alta als 27 municipis que abasteix. El nou model tarifari, que es va aprovar en la junta general celebrada dimarts passat, s'aplicaria a partir del proper 1 de gener i és una proposta que arriba després de dos anys d'anàlisi i estudi per actualitzar el sistema de càlcul i dels pressupostos.

Si el Consell d'Administració de l'ACA dóna el vistiplau, la tarifa única amb horitzó 2017 seria de 0,34 euros per metre cúbic, una actualització que suposaria una rebaixa per a alguns municipis i, per als que no, un encariment màxim de 0,02 euros per metre cúbic.

La proposta aprovada pel CCB preveu que la nova tarifa única tingui una estructura binomial -una quota fixa i una quota variable- i una cadència d'aplicació de 0,30 euros per metre cúbic en el primer any d'entrada en vigor (2015) i, depenent de les inversions concretes a realitzar, un escenari de 0,32 euros en el segon any (2016) i de 0,34 euros per metre cúbic a partir del tercer any (2017).


El Consorci de la Costa Brava es va plantejar la modificació de l'estructura bàsica de les tarifes de l'abastament en alta amb l'objectiu d'unificar el model tarifari, adequar els ingressos reals a les despeses actuals del servei i generar partides concretes i objectivables, que permetin la continuïtat en la modernització de les instal·lacions. Amb aquest triple objectiu, des de fa dos anys s'ha dut a terme un estudi econòmic que ha servit de base per a l'aprovació del nou model de tarifa única, que en termes generals suposarà una rebaixa respecte a les tarifes actuals.

En aquest sentit, el president del CCB, Carles Pàramo, ha destacat que l'estudi s'ha fet amb "tot el rigor i prudència per tal de garantir que la qualitat de l'abastament es pugui garantir a preu just" i ha assegurat que "en aquest camí la visió conjunta solidaria de tots els municipis consorciats de la Costa Brava és clau per a fer-ho possible".

El president del CCB ha volgut destacar també que la nova tarifa és el resultat de "la posada al dia d'unes tarifes disperses i absolutament desajustades amb la realitat que, en alguns casos, com la Costa Brava nord, no s'actualitzaven des del 1996". La nova tarifa única suposa una baixada majoritària del preu de compra d'aigua de fins 0,20 euros/metres cúbics en els casos més favorables i un augment de 0,02 en el cas dels municipis més endarrerits.

Actualment el model tarifari que s'aplica és diferent segons la zona (Costa Brava nord, Costa Brava centre i Costa Brava sud) i en alguns casos no s'ha revisat des de fa més de 17 anys. La nova tarifa única no solament homogeneïtza el preu de venda en alta a tots els municipis, sinó que, a més, es basa en consums reals i en el cas de municipis amb consums molt concentrats en la punta estival permet dissenyat una estratègia de consum per aconseguir la millor relació cost-benefici.

La nova tarifa única s'aplicarà, prèvia aprovació per part de l'ACA, als 27 municipis consorciats: Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Llambilles i Llagostera; les Mancomunitats de l'Onyar (Ajuntaments de Riudellots de la Selva i Campllong); de Pau, Palau-Saverdera, Garriguella i Vilajuïga, i Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent.