Sentenciat un banc de Girona per executar una hipoteca per tres impagaments

La víctima havia intentat renegociar el deute i condemna l'entitat a assumir les despeses judicials

Una sentència dictada per la Secció segona de l'Audiència Provincial de Girona recrimina la falta de sensibilitat de CaixaBank amb una clienta que va deixar de pagar la hipoteca durant dos mesos i mig per problemes econòmics i castiga l'entitat a pagar les despeses judicials del procés que va emprendre contra la noia.

La resolució considera que hi ha "mala fe" en l'actuació del banc ja que la demandada havia intentat negociar el refinançament del deute i per tant, tenia voluntat de pagar. Feia cinc anys que la noia abonava puntualment la hipoteca del seu pis però la baixada de clients del seu negoci per la crisi va fer que no pogués fer front al préstec hipotecari.

La clienta, preocupada per la situació, va adreçar-se als responsables de la oficina on havia contractat la hipoteca i els va proposar liquidar el deute a través de la venda d'un pis de la seva propietat, però mentre no es feia efectiva la venda, els va demanar el refinançament del deute. En paral·lel a les negociacions amb el banc, la noia havia anat fent diversos pagaments a compte d'aquest crèdit hipotecari que el banc va decidir imputar a un altre préstec que la clienta tenia contractat a la mateixa entitat.

Una setmana després de fer l'últim pagament, CaixaBank va portar la noia als jutjats i va finiquitar de manera anticipada el préstec que li havia concedit 5 anys enrere per a la compra del pis.

En el judici, l'advocada de la demandada, Maria Fina Bellod, del despatx Garriga & R. De Miguel de Girona va posar de relleu la bona fe de la seva clienta i va detallar pas a pas la voluntat negociadora de la mateixa. "Vam apel·lar al sentit comú. El jutge havia de saber que la meva clienta va intentar negociar amb el banc. Ella volia pagar però no disposava dels recursos per fer-ho i el banc ni la va escoltar. És més, la va denunciar i reclamar el deute sencer quan ella els suplicava quotes més petites fins que es refés de la desfeta econòmica que vivia en aquell moment", assegura Fina que va emparar-se en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de març de 2013 que permet incloure com a causes d'oposició a una execució hipotecària l'existència de clàusules abusives.

Ara, la Secció segona de l'Audiència Provincial qualifica l'execució hipotecària d'improcedent i a més obliga a CaixaBank a pagar les costes judicials del procés en considerar que va actuar de manera abusiva aplicant la clàusula que la faculta a extingir el contracte hipotecari davant l'impagament de tres quotes seguides.

La lletrada defensora de la demandant, Maria Fina Bellod, mostra la seva satisfacció per aquesta resolució que "obre una via d'esperança a moltes altres persones que es troben en situació de necessitat, a conseqüència de la crisi econòmica. Una vegada més, la bona fe del ciutadà s'imposa al poder finance", conclou.