Olot inicia un nou servei per a les famílies en risc d'exclusió

El Projecte de Suport Familiar ja atén 17 famílies

Olot compta des d'aquest gener amb un programa pioner a Catalunya de suport a les famílies en risc d'exclusió social. És un servei especialitzat on es treballa amb els pares i fills la millora de les competències i habilitats en l'educació i on s'incideix molt en la prevenció. "Són famílies amb un risc lleu o mig que necessiten suport perquè tenen dificultats amb temes com els hàbits, els límits i una relació positiva amb es fills" explica la coordinadora de l'Espai Família, Maite Marcó, que integra tots els serveis d'atenció a infants i joves que gestiona el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. El nou servei atén a 17 famílies i està previst que s'implanti a altres punts de Catalunya.

El nou servei que s'ha posat en marxa des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va dirigit a aquelles famílies que han de millorar les habilitats i competències en l'educació dels seus fills. "Es fa una atenció integral centrada en les famílies, no només en els nens, on es treballa sobretot la prevenció", explica la coordinadora de l'Espai Família, Maite Marcó, des d'on s'integren tots els serveis d'atenció que el consorci té en l'àmbit de la infància, els joves i l'adolescènca.

Aquest nou projecte atén 17 famílies des que el gener es va posar en marxa. Bona part d'ells tenen un risc lleu i moderat d'exclusió per situacions que han viscut a nivell social però també econòmic i són derivats des de Serveis Socials. Així per exemple els terapeutes treballen aspectes com ara els límits, els hàbits i la relació positiva amb els fills. Segons Marcó, la implicació de les famílies és clau per millorar conductes i per això se'ls transmet que "moltes de les dificultats que tenen estan molt relacionades en la situació que es viu a casa" i que porta a problemes com ara dificultats en l'aprenentatge dels seus fills.

La directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Benestar Social i Família, Mercè Sanmartí, ha fet una valoració molt positiva del projecte i ha recordat que Olot s'ha avançat perquè a partir de l'any que ve s'estendrà a la resta de territori. Aquest programa, segons Sanmartí, encaixa de ple amb el nou canvi de model que passa a centrar-se en l'atenció de les famílies i no només en els menors.

Els diferents projectes i la xifra s'usuaris

L'Espai Famílies integra el servei d'Atenció a petita infància (0 a 3 anys) en funcionament des del 2001 i actualment amb 70 famílies; el Projecte Joves, on hi ha un centenar de famílies, i uns 24 nens i adolescents atesos des del Centre Obert. Segons la seva coordinadora, Maite Marcó, les xifres són similars a altres anys. Una altra de les novetats és que s'ha posat en marxa és un servei d'acompanyament al procés de reagrupament familiar, des d'on es treballa la vinculació de pares i fills malmesa pel procés de separació viscut.

Per la seva banda, l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, ha reivindicat la bona feina que s'està fent des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa tot dient que moltes de les problemàtiques no transcendeixen perquè hi ha un equip de professionals en col·laboració amb totes les administracions que hi treballen.