La Diputació destina prop d'1 MEUR per a prevenció d'incendis i gestió forestal

Abans de l'estiu ja hi ha hagut dos ensurts a les comarques gironines

La Diputació de Girona destinarà enguany més de 960.000 euros per a la prevenció d'incendis i la gestió forestal. Concretament, destinarà una partida de 280.000 euros a subvencions a Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i a ajuntaments per a actuacions en matèria forestal; 136.000 euros a dispositius de vigilància de les ADF; 120.000 euros seran per elaborar plànols i franges de delimitació; 324.000 euros al servei de prevenció d'incendis de la Diputació i 100.000 euros a la renovació de dipòsits d'aigua.

Aquest any, a les comarques gironins ja hi ha hagut dos ensurts abans de l'estiu: l'incendi del Baix Empordà que va calcinar 359 hectàrees i el de Madremanya, que en va cremar 10.

La partida de 170.000 euros per a les ADF servirà per pagar equipaments, consums, despeses de gestoria i coordinació entre agrupacions. També es destinaran 110.000 euros als ajuntaments propietaris de boscos, perquè facin tractaments forestals, estassades, aclarides i recuperacions de recs, tanques i abeuradors.


Les ADF de les Gavarres, el Montseny i l'Alt Empordà també podran comptar amb 136.000 euros més per campanyes de vigilància d'estiu. Aquestes agrupacions, mitjançant l'ús de vehicles tot terreny fa rutes en zones boscoses i es dediquen a la detecció de columnes de fum, focs o elements amb risc d'incendi, També ofereixen informació als visitants sobre el perill d'incendi en espais naturals i, si escau, fan una primera intervenció en cas de petits focs.

Bombers de la Generalitat sovint han de destinar més efectius a defensar les cases del foc que a extingir-lo. Això es produeix perquè hi ha cases aïllades i urbanitzacions que no disposen de les corresponent franges tallafoc en el seu perímetre.

Per corregir aquesta situació recentment es va modificar la llei i ara s'amplia l'obligació de crear franges al volant de les urbanitzacions a les cases aïllades i als nuclis urbans. Per dur a terme aquestes franges cal elaborar prèviament els plànols del municipis i indicar-hi quines franges s'han de fer i a on. La Diputació s'ha compromès a destinar 120.000 euros a elaborar aquests plànols de tots els municipis de menys de 20.000 habitants.

D'altra banda, l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació s'està coordinant amb Xaloc -l'organisme de recaptació de tributs- i amb els consells comarcals per estructurar el suport tècnic i administratiu per a l'execució de les franges i per aconseguir que els propietaris dels terrenys, que poden ser tant de titularitat pública com privada, assumeixin el cost. La Diputació contractarà, a més, un enginyer forestal per coordinar l'actuació.

Millora de la xarxa de carreteres

També estan estudiant la possibilitat que les carreteres de la Diputació que passen per zones boscoses amb risc d'incendis funcionin com a tallafoc de 18 metres d'ample. D'aquesta manera s'aconseguiria un triple objectiu: les carreteres serien una zona de seguretat per als usuaris; els bombers disposarien d'espais suficientment grans per utilitzar-los de punt d'atac al foc i s'evitaria que cigarretes mal apagades i llençades des dels vehicles arribessin a la vegetació.

A banda de la inversió de 960.000 euros per a prevenció d'incendis i gestió forestal, la Diputació ha aprovat en la darrera Junta de Govern destinar 55.000 euros a diversos projectes mediambientals que es duran a terme en el marc del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc Natural del Montseny, com ara l'execució de treballs forestals, la tallada selectiva o els treballs de reforestació.