Urbanisme nega a Vidreres fer un polígon industrial en uns terrenys indundables

La comissió ha aprovat les normes urbanístiques de tres municipis empordanesos

La comissió d'Urbanisme de Girona ha suspès la tramitació d'una requalificació de terrenys que proposa l'Ajuntament de Vidreres per donar compliment a una sentència del Tribunal Suprem que conclou que una àrea on preveien edificar un polígon industrial no és apte perquè es troba en terrenys potencialment inundables.

El director general Agustí Serra ha explicat la proposta del consistori inclou quatre possibilitats i es decanta per qualificar els terrenys com a sòl no urbanitzable. El problema per a Urbanisme és que l'ajuntament no argumenta prou per què descarta les altres opcions. "No qüestionem la desclassificació, però volem que el planejament quedi blindat jurídicament", ha explicat Serra. La sentència del Tribunal Suprem del novembre del 2011 donava la raó a l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) que va impugnar per la via judicial el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vidreres del 2003 perquè preveia desenvolupar un polígon industrial en uns terrenys potencialment inundables.

Després de la resolució judicial, el consistori ha portat a la comissió d'Urbanisme una proposta per convertir els terrenys que s'havien qualificat com a sòl urbanitzable industrial en sòl no urbanitzable. D'aquesta manera, l'ajuntament vol donar compliment a la sentència i ajustar el planejament urbanístic al dictamen del Suprem.

Segons ha explicat el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, aquest assumpte s'ha debatut abastament a la comissió d'aquest dimarts perquè generava molts dubtes. Serra ha afirmat que no qüestionen la decisió de l'ajuntament de requalificar els terrenys a sòl no urbanitzable però sí que consideren que el document que ha presentat el consistori està poc fonamentat i hi ha una clara "feblesa dels continguts" a l'hora d'argumentar per què es decanten per una de les opcions i no per qualsevol de les altres tres

La comissió ha valorat un informe que analitza quatre alternatives: deixar-ho tal com està, que no pot tirar endavant perquè no es donaria compliment a la sentència; reduir l'àmbit perquè no tota la superfície és potencialment inundable; destinar-ho a algun altre tipus d'activitat que no sigui industrial o, finalment, desclassificar els terrenys a sòl no urbanitzable.

El problema que hi veu Urbanisme és que darrere d'aquest polígon hi ha propietaris que ja havien començat a tramitar un pla parcial per desenvolupar la parcel·la, però va quedar aturat en el moment en què va sortir la sentència. Per això, la comissió vol que es doni compliment a la sentència de forma ben fonamentada per "blindar el planejament" i evitar que es puguin reclamar algun tipus d'indemnització perquè el sector no s'acaba desenvolupant.

Normes de planejament urbanístic

La comissió d'aquest dimarts ha aprovat inicialment les normes de planejament urbanístic de tres poblacions empordaneses: Rabós d'Empordà, Riumors i Parlavà. Es tracta d'una figura que l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques va crear l'any 2010 per a aquells municipis que encara no tenien cap planejament en vigor. Són unes normes emparades en els plans territorials i que marcaven el desenvolupament urbanístic de les poblacions.

Aquesta mesura, però, tenia una data de caducitat de quatre anys. En un inici, les normes van ser per a sis municipis però ara, un cop han perdut vigor, encara queden aquests tres que no han desenvolupat el pla local. Agustí Serra ha explicat que, per això, han començat a tramitar les normes de planejament urbanístic per la via ordinària, perquè donin cobertura a aquestes poblacions. La previsió és que estiguin aprovades definitivament, un cop acabada la tramitació, aquesta tardor. A tot Catalunya hi ha 94 municipis en aquesta situació.