Es presenta la proposta del nou reglament del Consell Municipal de la Gent Gran a Girona

No s'actualitza des de 1990

El Consell Municipal de la Gent Gran va celebrar ahir a la tarda el seu Plenari anual. La reunió, que va tenir lloc a la Sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona, fou presidida per l’alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, i hi van participar el regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació, Eduard Berloso.

Durant la trobada, s’ha presentat la proposta del nou reglament del Consell, que no s’actualitzava des del 1990. Els principals canvis que incorpora el nou document, que s’ha d’aprovar per Ple per entrar en vigor, són, per una banda, el canvi formal de la denominació del Consell, que passa a denominar-se al reglament Consell Municipal de la Gent Gran, tal com es coneix, i no Consell Municipal de la Vellesa, tal com constava fins ara al reglament, i, per altra banda, “l’augment de protagonisme i visibilitat a la gent gran que forma part de les comissions del Consell”, tal com ha explicat el regidor Eduard Berloso. D’aquesta manera, es proposa incorporar les figures del coordinador de comissió i afegir nous membres al consell.

A més, s’ha fet una valoració de l’any 2013, repassant les tasques realitzades per la comissió de Gent Gran i Ciutat, la comissió El Roure i el Grup de treball Dia Internacional de la Gent Gran. També s’han presentat les memòries dels projectes, serveis i activitats que ha desenvolupat el Servei d’Atenció a la Gent Gran i la Dependència i l’Equip Municipal de Promoció de la Salut.

El Consell Municipal de la Gent Gran és un òrgan vinculat a la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona, a través del qual es promouen accions participatives de les diverses associacions i entitats relacionades amb la Gent Gran i ubicades a la ciutat de  Girona. El seu principal objectiu és doncs, promoure i fer efectiva, en l’àmbit de la gent gran la participació dels ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica i social de la ciutat.

El Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell i està integrat per representants de la corporació (alcalde, regidor de Serveis Socials, representants d’altres grups polítics i tècnics de les diferents àrees); representants de casals i esplais; representants  d’entitats i institucions públiques i privades que treballen en l’àmbit de la gent gran; representats de residències geriàtriques i centres de dia, i persones vinculades al món universitari, entre altres.