L’OIAC de Girona celebra 15 d’anys d’atenció a la ciutadania

L'any passat es van realitzar 76.982 atencions

L’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de Girona celebra avui el seu 15è aniversari. La seu central de l’OIAC, ubicada al mateix edifici de l’Ajuntament, a la plaça del Vi, va inaugurar els seus serveis del 31 de març del 1999. Des de llavors, el nombre de consultes i tràmits que han realitzat els gironins i gironines a l’oficina no ha parat de créixer fins a arribar a les 76.982 atencions del 2013. Aquesta xifra augmenta fins a les 97.834 atencions si sumem les consultes efectuades a les oficines dels barris.

Aquestes atencions presencials han satisfet un total de 56.798 persones durant el 2013, xifra superior a les 54.799 persones que es van atendre el 2012. De mitjana, el temps d’espera per a l’atenció presencial durant el 2013 ha estat de 6’04 minuts, un minut menys que els 7’03 minuts de temps mitjà d’espera del 2012. “Aquesta disminució del temps d’espera és molt rellevant, ja que s’ha baixat tot i que s’han augmentat el nombre de tràmits que s’efectuen des de l’OIAC, cosa que demostra que l’oficina ofereix cada cop un servei més eficient i eficaç”, ha subratllat el primer tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana, Jordi Fàbrega. El 2013 es van efectuar 5.298 tràmits diferents, davant dels 3.636 tràmits diferents del 2012.

A banda de l’atenció presencial, també es fa atenció telefònica. Durant el 2013, s’han rebut un total de 115.231 trucades (un 27’52% més que el 2012, quan se’n van rebre 90.361). La majoria de les trucades han estat relacionades amb el padró d’habitants, tot i que també s’han rebut consultes sobre els horaris dels busos i sobre els esdeveniments de la ciutat, com el Girona, Temps de Flors, les inscripcions escolars, les activitats d’estiu, els actes de Nadal o la campanya de tributs.

El primer any de funcionament, el 1999, l’OIAC va rebre 68.375 consultes, una xifra molt superior a les 5.211 consultes que havia registrat el servei d’informació ciutadana que existia a l’Ajuntament des del 1989 i que es pot considerar l’embrió de l’OIAC. “L’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana és l’aparador, la porta visible i la cara amable de l’Ajuntament. Una mostra de la bona feina que es fa des d’aquesta oficina és l’augment del nombre de consultes any rere any i la satisfacció dels usuaris que hi van per resoldre dubtes o per efectuar tràmits”, ha manifestat Jordi Fàbrega.

Un dels salts qualitatius més importants que ha experimentat l’OIAC en els seus 15 anys de vida va ser la posada en funcionament del servei Més a Prop el 2004, una iniciativa que representava l’acostament de l’Ajuntament als diferents barris de la ciutat. L’obertura d’oficines a les zones de Palau, Sant Narcís, Santa Eugènia, Taialà, Vila-roja i Pont Major ha augmentat els punts d’atenció des d’on la ciutadania pot realitzar els seus tràmits.

A l’OIAC, a banda de cercar-hi tot tipus d’informació relacionada amb el consistori, s’hi poden fer tràmits relacionats amb el registre de documentació administrativa, amb la gestió del Padró municipal d’habitants, amb el registre d’animals de companyia i, recentment, amb l’obtenció de les targetes de gratuïtat de Transports Municipals de Gironès (TMG). Els moviments relacionats amb el Padró, amb més d’un 50% dels tràmits, són el tipus de gestió més realitzada.