Roses tanca el 2013 amb un endeutament del 59,2%

El termini de pagament a proveïdors es va situar en els 27,93 dies

L'Ajuntament de Roses, a l'Alt Empordà, ha obtingut un superàvit de més de 3 milions d'euros en la liquidació del pressupost de l'any 2013. Segons el govern municipal, aquest superàvit ha estat possible gràcies i l'increment dels ingressos previstos i a la política d'austeritat aplicada. Pel que fa a l'endeutament, al tancament de l'any 2013 s'ha situat en els 20,1 milions d'euros, el que representa un 59,2% dels ingressos corrents. Així, el romanent de tresoreria, que és d'uns 8 milions d'euros, es destinarà a reduir l'endeutament net (tot i que està per sota del límit establert), o a finançar noves inversions.

El termini de pagament a proveïdors ha baixat dels 30 dies (27,93) que estableix la llei. El superàvit al tancament de l'any 2013 ha estat 2,5 milions d'euros inferior al registrat l'any anterior, el 2012, mentre que l'endeutament, que fa dos anys representava el 67,11% dels ingressos corrents, s'ha situat aquest 2013 en el 59,2%, que equival a un deute de 20,1 milions.

Un dels factors que han contribuït a la disminució del deute és que, com en els dos anys anteriors, el consistori no ha concertat nous crèdits, el que ha afavorit la disminució de les despeses en concepte d'interessos a pagar, així com una forta rebaixa del deute acumulat. Un dels aspectes més destacats que s'extreuen de la liquidació del pressupost de l'any passat és que el termini de pagament a proveïdors ha passat dels 48,3 dies del 2012, als 27,93 del 2013.

És a dir, l'any passat es va aconseguir baixar de la barrera dels 30 dies, que era un dels objectius que s'havia marcat l'equip de govern per al 2013. Pel que fa al romanent de tresoreria, que s'ha situat en els 8 milions d'euros, es destinaran bàsicament a reduir l'endeutament net i a finançar noves inversions sempre que estiguin per sota de la despesa feta el 2012, com així ho estableix l'Estat.

En aquest sentit, l'alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan, ha qualificat d'"absurda" una normativa que "obliga els ajuntaments amb superàvit i romanents de tresoreria positius a no superar el límit de despesa de l'any anterior".