El Bisbat aplicarà un barem per escollir els nous professors de religió a les escoles

Puntua l'experiència professional relacionada amb l'ensenyament

Ajustar millor el perfil de qui ha de ser professor de religió i valorar les seves aptituds mitjançant un sistema de puntuació. Això és el que pretén el Bisbat de Girona amb un barem que s'ha començat a aplicar des del setembre passat, coincidint amb el nou curs escolar.

Fins ara els candidats havien d'acreditar les titulacions requerides, com és una titulació universitària (grau en magisteri o graus que donin accés a l'ensenyament secundari), el nivell C de català i el Diploma Eclesiàstic de Competència Acadèmica (DECA). Per obtenir aquesta última titulació, els professors han d'haver fet 24 crèdits específics en el cas de primària i tres cursos de teologia a l'Institut Superior de Ciències Religioses per a secundària i batxillerat.

Fins ara les entrevistes es feien en funció de l'ordre amb què es presentava la documentació. Des de fa dos anys, però, es va decidir plantejar un nou sistema per ajustar millor el perfil. La mesura coincideix a més amb un repunt del nombre d'aspirants a professors, que veuen una via per entrar a la docència sense necessitat de fer oposicions. Segons explica el delegat episcopal d'Ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló, fa uns quinze anys hi havia com a molt una llista d'espera de 5 persones pendents de ser cridats pel Departament d'Ensenyament a proposta del Bisbat. Actualment hi una vintena de persones ja seleccionades amb el nou sistema de puntuació i es preveu que en dos o tres anys puguin començar a donar classes.

Micaló explica que no creien que fos correcte valorar cada candidat en funció del moment en què havia presentat la documentació i que seria millor marcar un perfil determinat. "Hem afavorit aquelles persones que han estat o estan vinculades a entitats de l'Església o fora de l'Església, que han treballat amb feines relacionades amb la docència o que hagin fet o rebut catequesi, perquè considerem que és un enriquiment personal a l'hora de transmetre l'assignatura de religió", detalla el delegat episcopal d'Ensenyament.

Sense entrar en aspectes personals

El que més puntua del barem és l'entrevista personal, valorada amb 15 punts. L'objectiu principal, segons Micaló, és veure com és el candidat, com s'expressa i la seva capacitació per a la feina. Assegura que no pregunten aspectes personals com ara si és practicant o si està casat, separat o solter. "No podem valorar la vida personal perquè les seves conviccions o circumstàncies personals poden canviar i perquè del que es tracta és d'oferir un lloc de treball a una escola pública", afegeix. Per això tampoc es demana que faci professió de fe.

Una altra de les novetats respecte el barem d'altres diòcesis és que es tenen en compte minusvàlues reconegudes oficialment i situacions familiars desfavorides (també cal acreditar-ho amb documents de l'administració), ambdues fins a 5 punts indistintament del grau i la situació. Micaló subratlla que tot i que la xifra pot semblar testimonial el que pretén és posicionar de forma favorable a aquelles persones que estan perfectament capacitades i que els fa més falta que a altres candidats que no pateixen els efectes de la crisi.

El delegat episcopal reconeix haver quedat "sorprès" per la quantitat de persones que durant l'entrevista acrediten les dificultats que tenen per arribar a final de mes i lamenta que en alguns casos no acabin acceptant la feina perquè no es poden permetre el desplaçament fins a l'escola assignada.

El curs 2013-2014 compta amb un total de 155 professors de religió a les escoles gironines. La majoria, 105 són de primària, i els restants són de secundària i batxillerat.