La demarcació de Girona perd 5.800 autònoms en els últims cinc anys

Els sectors més afectats són els de la construcció i l'agricultura

El col·lectiu dels autònoms també ha patit els efectes de la crisi. Des de l'any 2008, a les comarques gironines s'han destruït 5.801 llocs de treball d'autocupació amb una mitjana de 100 per mes i essent el primer trimestre de l'any el "més cruel" a causa de la temporalitat de sectors com ara el turisme. Segons dades recollides per UGT, el 2008 hi havia 64392 autònoms a la demarcació mentre que cinc anys més tard la xifra havia passat a ser de 58.591.

Com passa a nivell de Catalunya, els sectors més castigats són el de la construcció -amb 4.584 autònoms que han plegat, és a dir, un 32,7% menys d'un total de 14.023 l'any 2008- i l'agricultura -amb 607 pagesos autònoms menys, un 15% menys d'un total de 4.063-. Un fet diferencial, però, és que el sector de la indústria es queda pràcticament al mateix nivell, ja que només s'han perdut 5 llocs d'autònoms quedant-se amb 5.815 en total. Segons la secretària general d'UGT a Girona, Dolors Bassa, això s'explica per la figura de l'"autònom econòmicament dependent" o "fals autònom", és a dir, treballadors que ocupen un lloc de treball com a autocupació quan en realitat haurien d'estar contractats com a assalariats per l'empresa. En sectors com les càrnies, ha afegit Bassa, aquest frau és força habitual perquè suposa per l'empresa un estalvi important en la despesa social.

El dels serveis és l'altre sector on s'ha registrat una menor davallada d'autònoms, concretament s'han destruït 605 llocs de treball, és a dir, un 1,5% d'un total de 40.486 l'any 2008. Aquí s'explica pel concepte de rotació, és a dir, persones que es passen al règim d'autònom per deixar l'atur i reinventar-se. Un cas paradigmàtic és el de la comarca del Gironès, l'únic punt de la demarcació on ha crescut el nombre d'autònoms en el sector dels serveis, concretament un 3,7%.

Baix Empordà i Selva, les més castigades

Segons dades d'UGT, les comarques on s'han reduït més el nombre de treballadors autònoms són el Baix Empordà, amb un 13%, la Selva (un 14% menys), seguit pel Ripollès (un 10,3%), l'Alt Empordà (un 10% menys), la Garrotxa (7%) . A l'altra cara de la moneda hi ha el Gironès amb una caiguda d'autònoms d l'1,6% en els últims cinc anys.

Obertura d'un punt d'assessorament integral

UGT ha arribat a un acord amb la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC) per obrir un punt d'assessorament integral per a aquest col·lectiu que actualment representa el 20% dels treballadors que hi ha a la demarcació. Els interessats podran exposar els seus dubtes i fer les consultes sobre la posada en marxa de negocis o de l'activitat que tinguin en marxa amb l'ajuda d'un tècnic assessor. També es faran sessions informatives mensuals a diferents punts del territori.

Segons ha explicat el president de CTAC, Salvador Duarte, la meitat de les empreses creades durant l'any 2013 no van arribar al primer any de vida, una "mortalitat empresarial" molt elevada que demostra les dificultats que hi ha actualment per tirar endavant un negoci. Davant aquest fet, des de la confederació veuen prioritari millorar les garanties de l'activitat dels emprenedors així com la consolidació.

Alerta per la possible supressió del sistema de tributació de mòduls

Una de les mesures que genera més preocupació entre aquest col·lectiu és la possible supressió del sistema de tributació per mòduls, una proposta recollida en l'informe d'experts per reformar el sistema fiscal espanyol. Des de CTAC calculen que en cas que entrés en vigor, una setena part dels treballadors autònoms catalans -és a dir més de 74.000 a tot Catalunya i més de 8.000 en el cas de la demarcació de Girona- es veurien abocats a l'economia submergida.

Segons el seu president, Salvador Duarte, el sistema de càlcul seria tan complex que obligaria a contractar els serveis d'un gestor, amb el sobrecost que això representaria i essent una dificultat més que s'afegiria a d'altres com la falta de liquiditat, l'accés al crèdit i l'augment de les cotitzacions. "Una despesa més per portar el dia a dia farà que pràcticament molts negocis siguin inviables", ha afegit Duarte.

Per altra banda també ha recordat que la figura de l'autònom ha canviat en els temps de crisi. Si abans estava dominada per la d'un emprenedor, ara el que hi ha són treballadors que aposten per l'autocupació com a única opció per sortir de l'atur i amb moltes dificultats. Segons la CTAC, un 40% dels autònoms tenen uns ingressos per sota del llindar de la pobresa.

Com a alternativa a la supressió de mòduls, tant UGT com la CTAC aposten per mantenir el sistema de mòduls, una fiscalitat més progressiva que contempli els impostos en funció dels ingressos i l'aplicació de les cotitzacions a temps parcial aprovada des de l'any 2013.