Balanç positiu de l'aliança d'hospitals d'Olot, Vic i Campdevànol

Recentment s'ha posat en marxa el servei compartit de Diagnòstic per la Imatge entre els tres centres

Tres anys després de la signatura de l'aliança estratègica entre el Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital Sant Jaume d'Olot i l'Hospital de Campdevànol, les tres entitats fan un balanç molt positiu dels resultats aconseguits i continuen treballant per millorar en l'atenció als usuari i al mateix temps reduir costos. Així per exemple, els serveis de Digestologia, Urologia, Farmàcia i Diagnòstic per la Imatge -serveis que ja oferia cada hospital- han passat a ser compartits i, a més, s'ha implantat el manteniment conjunt d'aparells d'electromedicina i la direcció única de persones.

Una de les últimes novetats d'aquesta aliança és la posada en marxa del servei compartit de Diagnòstic per la Imatge entre les tres entitats. Des del mes de desembre, els pacients de la Garrotxa que abans havien de desplaçar-se a Girona o Barcelona per fer-se ressonàncies o TAC poden dirigir-se al Consorci Hospitalari de Vic, la qual cosa redueix el desplaçament que han de realitzar. A més, el treball conjunt dels professionals de Diagnòstic per la Imatge dels tres hospitals garanteix a l'usuari una atenció continuada.

Un altre aspecte que els responsables dels centres valoren com a molt positiu és el fet que s'han pogut acostar serveis i evitar desplaçaments als usuaris per anar-se a fer proves mèdiques de manera que es pot donar una atenció més propera.

Així, amb la implantació del servei compartit de Digestologia s'ha aconseguit que els pacients de la Garrotxa i el Ripollès es puguin visitar al seu centre -l'Hospital d'Olot o el de Campdevànol- durant els dotze mesos de l'any. Abans els períodes de vacances no estaven coberts, de manera que no s'hi podien realitzar visites. A més, les proves que abans s'havien de fer a Girona o Barcelona han passat a fer-se a Vic, així que els usuaris ja no s'han de desplaçar tan lluny.

D'altra banda, la posada en marxa del servei compartit d'Urologia entre Vic i Campdevànol evita que els pacients del Ripollès hagin de desplaçar-se a l'Hospital de Vic, on abans s'havien de dirigir per fer-se proves com cistoscòpies, biòpsies prostàtiques o intervencions de cirurgia major ambulatòria. Ara, aquestes proves es fan a Campdevànol mateix.

El fet d'unificar serveis també suposa un "enriquiment" dels coneixements dels especialistes que tracten més casos i poden intercanviar opinions amb els altres professionals.


Un 16% menys de cost en manteniment d'aparells d'electromedicina

A banda de compartir el servei de Farmàcia, també s'ha implantat una direcció
única de persones, la qual permet coordinar els professionals dels tres centres. També s'ha establert un manteniment conjunt d'aparells d'electromedicina, que suposa un elevat estalvi de costos econòmics (del 16% en el cas de l'Hospital de Campdevànol, a l'espera de quantificar les dades dels altres centres).

Un altre fet important és que l'increment d'activitat i d'abast territorial que comporta participar en aquesta aliança ha permès a l'Hospital General de Vic esdevenir centre de referència per al CatSalut en algunes tècniques i proves molt especialitzades per a les quals, fins ara, els pacients d'Osona, la Garrotxa i el Ripollès eren derivats a Barcelona o Girona.

Objectius de l'aliança

L'aliança estratègica entre el Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital Sant Jaume d'Olot i l'Hospital de Campdevànol es va signar a finals de 2010 amb l'objectiu de treballar conjuntament per millorar serveis, potenciar l'activitat en xarxa i buscar la màxima eficiència. El conveni deixa clar que, tot i les accions conjuntes o compartides, cadascuna de les tres institucions mantindrà la seva personalitat jurídica i les línies d'activitat pròpies, de manera que en cap cas es produirà una fusió dels centres.

L'acord entre les tres entitats, que inclou uns 2.000 professionals, una compra de serveis de 140 milions d'euros i una població propera als 250.000 habitants (Ripollès, Osona i Garrotxa), és un dels primers convenis establerts a Catalunya per avançar de forma conjunta en projectes de gestió compartida en institucions sanitàries i s'emmarca en el Pla de Salut 2011-2015 del Departament de Salut, que pretén millorar la qualitat del model assistencial a través de la creació d'aliances entre centres.