Catalunya tanca el 2013 amb més de 58.000 milions d'exportacions

La balança comercial catalana acumula un dèficit de més de 8.000 milions

El valor de les exportacions de mercaderies d'empreses catalanes el 2013 van acumular un valor de 58.359 milions d'euros, cosa que representa un lleuger avanç del 0,1% en relació amb les exportacions realitzades el 2012. Amb aquest tancament d'any, les exportacions catalanes van absorbir el 24,9% del total de les vendes a l'exterior de les empreses espanyoles, que van créixer un 5.2%, segons ha informat el Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Per la seva banda, les importacions van arribar fins els 66.600 milions, amb un retrocés del 3%. Amb aquestes xifres, la balança comercial va tancar l'any amb un dèficit de poc més de 8.200 milions, amb una reducció del 20,5% en relació amb el saldo del 2012. Per demarcacions, Tarragona és l'únic territori que va registrar un retrocés de les exportacions, un -4,7%, mentre que les altres demarcacions van veure com les vendes a l'exterior augmentaven. En el cas de Lleida amb increment del 7,7%, Girona amb l'1,3% més i Barcelona amb un +0,5%.

En el conjunt de l'any el resultat final gairebé és pla i aquesta desacceleració del ritme d'exportacions s'ha produït pels últims mesos de l'any i en concret el mes de desembre quan les exportacions van caure un 6,6% en relació amb el mateix mes de l'any passat.

Per sectors, el sector de productes químics es manté com el primer sector exportador, amb una quota de mercat del 26,5%, un 5% més que l'any anterior. Un altre sector que ha augmentat les vendes ha estat el de béns d'equipament, aliments i manufactures de consum, que han registrat millores del 0,4%, l'1,3% i el 9,6%, respectivament, sempre en relació amb el 2012.

Per contra, el sector d'altres mercaderies, béns de consum de llarga durada, semimanufactures no químiques, productes energètics i matèries primeres han reduït vendes en un 39,5%, un 14,1%, un 4,4%, un 6,5% i un -2,1%, respectivament.

Per destí de les mercaderies, la Unió Europea segueix liderant les vendes absorbint el 62,7% de les exportacions catalanes, l'1,1% més que el 2012, i en concret els països de la zona concentren el 51,3% de les vendes totals a la UE, amb un estancament en relació amb l'any anterior. França, principal client amb el 16,8% de les vendes a fora, ha retrocedit les seves compres en un 2,2%, i Alemanya, que absorbeix l'11,2% de les vendes, també ha retrocedit en aquest cas en un 2,3%.

Per àrees geogràfiques, Amèrica Llatina ocupa el 6,8% del total, un 2,2% més, Àsia absorbeix el 9,1%, amb un augment del 4,2%, i l'Àfrica mou el 6,5% del total, amb un creixement del 9,5%.