L'amnistia fiscal i la taxa turística fan apujar un 14% la recaptació d'impostos

Girona recapta 130 milions d'euros

L'amnistia fiscal, que de retruc s'ha traduït en l'obligació de declarar més patrimoni, i la nova taxa turística han tingut un clar efecte sobre les arques públiques catalanes. L'any passat, la Generalitat va recaptar 2.156,53 milions d'euros (MEUR) procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat, un 14% més que en l'exercici anterior. El gruix d'aquest augment l'acapara l'impost sobre el Patrimoni, que d'un any per l'altre dispara la recaptació en un 85% més.

No només per aquells béns i actius que han aflorat amb l'amnistia, sinó també pels canvis que el Govern va introduir en aquest tribut (reduint-ne el mínim exempt). D'altra banda, amb la taxa turística s'han recaptat 34,53 MEUR.

L'any passat, la Generalitat va ingressar 2.156.530.322,98 euros procedents dels tributs propis i dels cedits per l'Estat. Dins el primer bloc s'hi troben l'impost sobre grans establiments comercials, el gravamen de protecció civil i la taxa turística. Dins del segon, els tributs que fan referència al sector immobiliari, Patrimoni, Successions i Donacions i els que es graven sobre el joc.


Si es miren els números globals, l'any passat les arques públiques van recaptar 265,95 MEUR més que el 2012. Traslladada aquesta xifra en percentatges, això suposa un increment de recaptació del 14,07% respecte l'exercici anterior (aleshores, es van ingressar 1.890.573.628,57 euros).

Al darrere d'aquest augment hi ha tres causes -o tributs, parlant en propietat- que expliquen aquest increment de recaptació. I que, al mateix temps, ajuden a mitigar les successives davallades que afecten els impostos que graven el sector immobiliari i el món del joc i les apostes.

D'entrada, el gruix de l'augment l'acapara l'impost sobre el Patrimoni, que la Generalitat va decidir aplicar després que l'Estat el recuperés. L'any passat, només per aquest concepte, les arques públiques van ingressar 256,87 MEUR més (passant dels 301,66 MEUR del 2012 als 558,53; és a dir, un 85,15% més).

En el cas de Patrimoni, aquí hi juguen dos factors. El primer és l'amnistia fiscal que va aplicar el govern espanyol. Si bé aquells qui s'hi van acollir podien fer aflorar ingressos o actius que fins aleshores no declaraven, això no els eximia dels efectes tributaris posteriors. És a dir, que tots aquells nous béns que es van estalviar IRPF, ara han de pagar Patrimoni.

A més de l'amnistia fiscal, l'impost de Patrimoni també ha incrementat la recaptació com a conseqüència d'un altre motiu: la modificació que en va fer el Govern, amb el suport d'ERC, després de les últimes eleccions. En concret, es va reduir el mínim exempt (dels 700.000 als 500.000 euros generals) i es va fer una apujada del 5% en la tarifa i del 10% en l'últim tram.

La nova taxa recapta 34,53 MEUR

El 2013 també ha estat l'any en què, per primera vegada, ha entrat en joc la nova taxa turística. Tot i que el nou impost va entrar en vigor per Tots Sants del 2012, com que es recapta trimestralment, ha estat a partir de l'any passat quan s'ha començat a comptabilitzar durant un exercici sencer.

Arreu de Catalunya, el nou impost ha recaptat 34,53 MEUR. D'aquests, el gruix han vingut d'hotels, càmpings i allotjaments de les comarques barcelonines (23,97). A Girona, la taxa ha recaptat 5,48 MEUR; a Tarragona, 4,38 i, finalment, a Lleida 708.000 euros.

La taxa turística la paga tothom qui s'allotgi en un establiment o arribi en creuer (excepte els menors de 16 anys i els qui contractin programes de l'IMSERSO). El tribut va en funció de la categoria dels allotjaments (hotels, apartaments, càmpings, albergs) i també de la zona de Catalunya. S'estén entre els 45 cèntims i els 2,25 euros diaris.

A més de l'impost de Patrimoni i la taxa turística, un altre dels tributs que ha incrementat espectacularment la recaptació ha estat el de grans establiments comercials. En concret, ha augmentat un 706% (passant dels 7 MEUR del 2012 als 57,17 de l'exercici anterior).

Això s'explica perquè, arran de la sentència del Tribunal Constitucional (TC), el Govern va poder-ne fer efectiu el seu cobrament. Aquest tribut estava recorregut des del 2001 pel govern estatal (aleshores, també en mans del PP). El juny del 2012, però, el TC va fallar a favor de la Generalitat i això va permetre tornar-lo a recaptar. I ara, s'ingressen els endarreriments acumulats.

Atenuen la caiguda

A banda d'aquests increments de recaptació derivats de Patrimoni i grans establiments comercials, durant el 2013 també s'ha atenuat una altra caiguda: la que arrossegaven els tributs que graven el sector immobiliari. En concret, els ingressos per Actes Jurídics Documentats (que grava les hipoteques al registre) i Transmissions Patrimonials (referit, entre d'altres, a la compra de pisos de segona mà).

L'any passat, en conjunt, el Govern va recaptar 1.004 MEUR per aquests tributs arreu del país. En comparació amb el 2012, la caiguda de recaptació va ser d'un 2,68% (aleshores es van ingressar 1.031 MEUR). L'estadística sí que reflexa, però, que mentre la concessió d'hipoteques continua baixant més i més, el mercat de segona mà es comença a moure (perquè els ingressos per Transmissions Patrimonials repunten).

Les dades de recaptació també recullen una altra conseqüència de la crisi econòmica: que la gent es gasta menys diners en casinos i bingos. I és que els ingressos procedents dels Tributs sobre el Joc han caigut un 5,33% (passant dels 207,78 MEUR als 196,71). Per contra, però, repunta l'ús de màquines recreatives i d'atzar (aquí, la recaptació s'ha incrementat en un 7,76%).

D'altra banda, el 2013 les arques públiques van ingressar 298,34 MEUR per l'impost de Successions i Donacions. I per últim, la Generalitat va recaptar 7,2 MEUR -un 126% més que en l'anterior exercici- pel gravamen de protecció civil. Un increment que obeeix a ajornaments de gestions tributàries que ara s'han posat al dia.

Dels 2.156 MEUR que van ingressar les arques públiques, per demarcacions a les comarques de Barcelona es van recaptar 1.882 MEUR; a les de Girona, 129,68 MEUR; a les de Tarragona, 92,77 MEUR, i a les de Lleida, 47,41 MEUR.