Més temps per cedir pisos en lloguer social a Salt

El municipi amplia el termini i així aconseguir la rebaixa de l'IBI

Salt ampliarà fins al 31 de març el termini per sol·licitar la rebaixa de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per als propietaris que cedeixin pisos a la borsa de lloguer. El ple va aprovar el 21 d'octubre la modificació de les ordenances fiscals que incloïen mesures per incentivar que els particulars inscriguin pisos buits a la borsa d'habitatge a canvi de bonificar-los el 50% de l'IBI.

Per aconseguir la rebaixa, els propietaris havien de presentar la petició abans del 31 de desembre. El problema ha estat que la modificació no va entrar en vigor fins el 28 de desembre, un cop superats tots els tràmits, i això va deixar només tres dies hàbils per tramitar la sol·licitud.

La modificació de l'ordenança fiscal número 1, que és la que regula l'IBI, va entrar finalment en vigor el 28 de desembre, quan es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP). Això va deixar molt poc marge per presentar sol·licituds al primer any de bonificació del 50% de l'IBI per als propietaris que cedeixin pisos a la borsa de lloguer social. Concretament, els contribuents només van disposar de res dies hàbils.


Per això, el tècnic de l'Oficina d'Habitatge va emetre un informe amb data 5 de febrer on argumentava que era impossible aplicar aquesta bonificació per a l'exercici 2014 com a conseqüència de la "brevetat del termini de què han disposat els potencials beneficiaris". Així, argumentant raons d'interès públic, l'equip de govern ha decidit ampliar el termini de forma excepcional per a aquest primer exercici d'aplicació de la rebaixa de l'impost. Els propietaris podran presentar sol·icituds fins al 31 de març.

Un cop tinguin totes les peticions, el ple, previ informe favorable de l'oficina d'habitatge, acceptarà les bonificacions abans del 30 d'abril. L'equip de govern de Salt aprovarà l'ampliació del termini en el ple d'aquest dilluns.