Trueta i Santa Caterina compartiran història clínica electrònica dels pacients

Comença la implantació d'un nou sistema de gestió de la informació als centres de l'IAS

L'hospital Trueta de Girona i el Santa Caterina de Salt compartiran història clínica electrònica dels pacients i la informació relacionada amb diagnòstics i tractaments. L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha començat el procés d'implantació del sistema de gestió de la informació Argos, amb el qual l'ICS ja treballa des de fa quatre anys, a tots els centres. El desplegament culminarà en cinc mesos.

A banda del Santa Caterina, també tindran el nou sistema el Centre Sociosanitari, els Serveis de Salut del Parc Hospitalari i els centres de la Xarxa de Salut Mentals i Addiccions. Compartir programa és fruit del projecte d'aliances estratègiques entre les dues institucions, que comparteixen gerència. Un cop acabat el procés els professionals de les dues institucions podran accedir a una història clínica electrònica i única del pacient, amb el conjunt de la informació associada a tots els processos diagnòstics i terapèutics que configuren la seva història de salut als diferents centres gestionats per l'IAS i l'ICS.  

L'IAS ha iniciat el procés d'implantació del projecte Argos a tots els seus centres, tant en l'àmbit de l'atenció especialitzada, com sociosanitària i salut mental. Aquest procés, que es desenvoluparà al llarg dels propers cinc mesos, permetrà disposar d'una eina comuna i eficient que doni suport al desenvolupament de la feina dels professionals dels diferents nivells assistencials de l'IAS i entre el personal assistencial de l'IAS i de l'ICS en el marc del projecte d¡aliances estratègiques entre ambdues institucions, l'anomenat projecte CIMS.  

Argos és un projecte de suport global a les activitats dels professionals sanitaris focalitzat en l'estandarització de processos, i inclou la implantació del programari SAP per a la informació assistencial clínica i administrativa, i Gacela Care, l'aplicatiu informàtic de les cures d'infermeria integrat amb SAP.  

L'ICS treballa amb aquest sistema des de fa quatre anys i quan finalitzi la implantació a l'IAS tots els pacients de les dues institucions tindran una història clínica electrònica i única, amb el conjunt de la informació associada al pacient respecte de tots els processos diagnòstics i terapèutics que configuren la seva història de salut als diferents centres, ja sigui a l'Hospital Santa Caterina, l'Hospital Dr. Josep Trueta, el Centre Sociosanitari La República, els diferents Serveis de Salut Mental del Parc Hospitalari, i als centres de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions.  

Això permetrà una interacció total de la informació dels pacients, i els professionals sanitaris dels diferents nivells assistencials i entre centres tindran accés immediat a la informació clínica actual i passada del pacient, així com els seus antecedents familiars, observacions clíniques, proves diagnòstiques i imatges digitalitzades, informació sobre al·lèrgies i comentaris sobre la seva evolució, entre altres dades.  

Argos també permetrà tenir informatitzats i estandarditzats els plans de cures d'infermeria a totes les unitats d'hospitalització de l'IAS, que actualment són en paper, així com tenir integrada la informació dels hospitals i dels centres amb la informació d'atenció primària.


Aquest projecte convergeix amb la voluntat del Departament de Salut d'avançar en el projecte de la història clínica compartida a tot Catalunya, que permetrà a qualsevol professional sanitari del territori català tenir accés a les dades de tots els ciutadans amb targeta sanitària.  

Un cop el nou sistema estigui a ple rendiment, el ciutadà rebrà un servei molt més àgil ja que se simplificaran de forma substancial processos tan habituals per a l'usuari com la petició de cita per a l'especialista o l'obtenció de resultats de les proves diagnòstiques.  

A banda, el sistema es caracteritza per estar personalitzat segons el rol de cadascun dels professionals que hi tenen accés. Així els gestors de l'hospital poden veure a temps real quina és l'ocupació de cadascuna de les plantes o de l'activitat del servei d'urgències, per exemple. D'aquesta manera, es poden prendre decisions de gestió en funció de dades actualitzades al minut.

En altres nivells, els facultatius poden veure tota la història clínica informatitzada amb les proves diagnòstiques, els medicaments prescrits i anotacions d'altres metges. Les poden obrir i veure-les directament a la pantalla. En aquesta línia, l'aplicació també avisa el professional quan arriben els resultats de diferents proves. Tota la informació està bolcada en un únic sistema i, per tant, és molt més senzill de manejar.  

Així mateix, les infermeres de planta comptaran amb el programa de gestió de cures Gacela i amb altres aplicatius pensats exclusivament en la seva tasca com un plànol interactiu dels pacients que tenen hospitalitzats i els administratius podran consultar de forma àgil i ràpida les dades en el registre d'assegurats de Catalunya.  

Tot plegat facilita la feina als professionals, els permetrà gestionar la informació dels usuaris d'una forma més ràpida i concisa i, al mateix temps, garanteix la confidencialitat de les dades ja que la transmissió i custòdia de la informació es fa amb criteris màxims de seguretat.