Agricultura retorna 500 exemplars d'espinós a la riera de Calonge

L'alliberament s'ha fet just abans de l'època de reproducció

Uns 500 exemplars d'espinós, una de les espècies més amenaçades de Catalunya, van ser alliberats ahir dilluns a la riera de Calonge, al Baix Empordà, un dels vuit únics espais a tot Catalunya on encara es conserven. Els exemplars alliberats són descendents d'una població en perill rescatada a la mateixa riera de Calonge l'any 2007 i criada en captivitat.

Des de l'any 2007, el Consorci de les Gavarres i l'Agència Catalana de l'Aigua han fet una sèrie de millores a la riera de Calonge consistents per una banda a habilitar refugis estivals i punts d'aigua adients per a la reproducció de l'espinós i per altra en la canalització del tram baix de la riera, en aquest cas per a evitar inundacions. L'espinós és un peix petit d'aigua dolça de distribució holàrtica (hemisferi nord), que fins fa poc es trobava a la major part d'ecosistemes aquàtics de terra baixa de les comarques de Girona, des de petites rieres fins a grans rius, llacs, llacunes o estanys.

La pèrdua d'hàbitat i de la qualitat de l'aigua ha fet que actualment només se'n conservin set nuclis poblacionals a les comarques de Girona i un a les terres de l'Ebre. Això implica que sigui una de les espècies íctiques més amenaçades de Catalunya i del conjunt de l'estat espanyol i que, en el projecte del Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya, s'hagi proposat com a espècie en perill d'extinció.

Avui en dia, l'espinós ocupa trams de rius i rieres amb un fort caràcter mediterrani, és a dir, que presenten una gran variabilitat en el seu cabal i estan sotmesos a estiatges generalment molt severs. A més, les poblacions d'espinós poden fer migracions estacionals dins el mateix riu, concentrant-se en llacunes durant l'hivern i desplaçant-se cap a rieres i recs durant l'època de reproducció i cria. Aquest tipus de rius són molt vulnerables al canvi climàtic, que pot fer que les rieres s'acabin eixugant completament cada any, i es perdin els refugis estivals de peixos com l'espinós.

Els animals alliberats provenen, justament, d'un d'aquests refugis estivals. L'any 2007, arran d'un estudi sobre l'estat de conservació de l'espinós a les Gavarres es va detectar una població reproductora a la riera de Calonge que presentava un risc d'extinció extrem. Durant el fort estiatge d'aquell any, en tota la conca de la vall de Calonge només hi van quedar 3 punts d'aigua, el més important dels quals era la gola de la riera de Calonge, que per altra banda es trobava en un estat greu d'eutrofització. Davant d'aquesta situació crítica, el mes d'agost de 2007 es van rescatar una vuitantena d'exemplars i es van traslladar a les instal·lacions del Centre Ictiològic del Delta de l'Ebre, adscrit al Parc Natural del Delta de l'Ebre del Departament d'Agricultura, on es van reproduir amb èxit.

Des de l'any 2007, el Consorci de les Gavarres i l'Agència Catalana de l'Aigua han fet una sèrie de millores a la riera de Calonge consistents per una banda a habilitar refugis estivals i punts d'aigua adients per a la reproducció de l'espinós i per altra en la canalització del tram baix de la riera, en aquest cas per a evitar inundacions en cas de fortes precipitacions.

A data d'avui, totes aquestes obres ja s'han acabat i el Departament d'Agricultura ha considerat adequat retornar els animals en captivitat al seu lloc d'origen. L'alliberament s'ha fet just abans de l'època de reproducció, que començarà a finals de l'hivern i s'allargarà fins a finals de la primavera.