Castelló d'Empúries cedeix en custòdia documentació de l'Arxiu municipal per saturació

El consistori ha contractat una empresa especialitzada en custodiar els documents

El constant volum de documentació que generen les oficines municipals de l’Ajuntament de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) ha provocat que els dipòsits documentals de l’Arxiu municipal hagin quedat totalment saturats.

Per a resoldre la problemàtica, el consistori ha contractat l’empresa especialitzada en  serveis de custodia de documentació, Severiano Servicio Mòvil. L’objectiu del contracte ha estat traslladar una part de la documentació semi-activa que actualment està dipositada a l’arxiu de Castelló al Centre de Custòdia  que l’empresa té a Mollet del Vallès.

A finals d’octubre, l’empresa va recollir i traslladar  2.114 capses arxivadores, que havien estat prèviament numerades  i inventariades pel personal de l’arxiu. La documentació que contenen les caixes no es consulta pràcticament mai,  ( entre els documents traslladats hi ha manaments de pagament i d’ingrés anteriors al 2007, registres d’entrades i sortides anteriors al 2009, entre altres).

En cas que l’ajuntament hagi de consultar algun dels documents, l’empresa ofereix servei de consulta (pot trametre el document digitalment a través de correu electrònic  o bé  traslladar físicament la  documentació a l’arxiu municipal en 24 hores).