Teleassistència i alarma contra els lladres

El servei a les comarques gironines avisarà la policia en cas de robatoris en els domicilis dels usuaris

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Girona, destinat a cobrir les emergències sanitàries de la gent gran, servirà també per donar avís en cas de robatoris als domicilis dels usuaris i millorar així la seguretat a les llars. Actualment, s'està ultimant una guia de coordinació amb els diferents cossos de seguretat i la previsió és que aquest nou servei es pugui implementar abans que acabi l'any.

Des de fa uns mesos, també s'han posat en funcionament dues unitats mòbils que es desplacen fins als domicilis i s'han incorporat noves tecnologies que avisen en cas d'acumulació de fum a les llars. Un total 5.520 usuaris utilitzen el servei de teleassistència a les comarques gironines. El president de la Diputació de Girona, Joan Giraut, ha mostrat el seu interès en el fet que el servei sociosanitari garanteixi també la seguretat dels usuaris. "Per mitjà del Servei de Teleassistència, seria bo buscar algun sistema automatitzat perquè en un moment de perill es pogués enviar un senyal d'alarma", tot destacant la situació de vulnerabilitat de la gent gran, els principals usuaris del Servei.

Aquest servei no es limita només a atendre casos d'emergència sinó que busca que l'usuari estigui acompanyat durant el seu dia dia i oferir-li el suport necessari per millorar la seva qualitat de vida. "El servei garanteix una seguretat, una tranquil·litat i un acompanyament a les persones usuàries i als seus familiars, ja que es presta atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any", afegeix la diputada d'Acció Social, Imma Colom, que recorda que "el fet de dur un penjoll sempre a sobre fa que davant una necessitat, un soroll, una possible estafa... fa molt més fàcil prémer el botó del penjoll i demanar ajuda d'una manera senzilla i, per tant, efectiva".

La guia de seguretat per a finals d'any

La guia de coordinació amb la qual està treballant des de fa temps té per objectiu millorar els mecanismes de col·laboració amb els recursos existents al territori. La finalitat és augmentar la seguretat de les persones usuàries, majoritàriament de la gent gran. Des de l'àrea d'Acció Social de la Diputació es preveu que la guia es pugui implementar abans d'acabar l'any.

D'altra banda, des de fa pocs mesos, el servei ha incorporat millores tecnològiques i d'infraestructura més avançaes que permeten donar l'avís davant situacions de risc, com podria ser acumulació de fum o de gas o l'absència de moviment de l'usuari. A més, aquest treball de millora qualitativa del servei inclou la implantació d'unitats mòbils que davant una inseguretat de la persona usuària, es desplacen fins al seu habitatge per assegurar que tot estigui en ordre. La primera unitat mòbil es va posar en servei el passat 11 de juny, i actualment n'hi ha dues.

Al llarg del 2013, el Servei de Teleassistència ha gestionat 3.491 emergències, de les quals la gran majoria, 2.252, han estat sociosanitàries. En el global de les emergències, s'ha mobilitzat la unitat mòbil un total de 222 vegades.

A part de les trucades de les persones usuàries, el servei, per mitjà del centre d'atenció, també realitza trucades de seguiment, cosa que també ajuda a garantir la seguretat de les persones usuàries. Aquest any, el centre d'atenció ha gestionat un total de 107.379 trucades, de les quals 55.165 han estat fetes des del centre d'atenció cap a la persona usuària. Actualment, també s'està duent a terme un pla de formació per als professionals de les àrees bàsiques dels serveis socials dels diferents consells comarcals i ajuntaments per tal d'informar sobre les noves prestacions del Servei Local de Teleassistència.