Detecten un focus de vespa asiàtica a la Garrotxa

Agricultura, Unió de Pagesos i les associacions d'apicultors es coordinen per combatre aquesta espècie invasora

Tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural estan treballant amb Unió de Pagesos i les associacions d'apicultors de Catalunya per evitar o minimitzar els danys causats per la vespa velutina, després que se n'ha detectat la presència en una zona de la Garrotxa.

Es tracta d'una espècie invasora de grans dimensions que provés de l'Àsia i que es menja les abelles. Fa tres centímetres de llargària i sol instal·lar els nius a les branques altes dels arbres. Entre les mesures de control, hi ha la localització i eliminació dels nius abans que hivernin i la col·locació de trampes en punts determinats per detectar altres individus de l'espècie.

Els punts on es controla la presència de la vespa velutina són els colls de muntanya fronterers, al costat d'explotacions apícoles amb presència d'aquesta espècie invasora a la zona i al costat d'explotacions on és possible que n'hi hagi.