Estocada mortal al projecte de la macroplanta de residus de Forallac

La Direcció General de Qualitat Ambiental no hi dona el vistiplau

El projecte de macroplanta de tractament de residus de Forallac (Baix Empordà) no tindrà l'informe favorable d'impacte ambiental. Fa uns mesos, la Direcció General de Qualitat Ambiental ja va arxivar el projecte d'incineradora que es tramitava en paral·lel mentre avaluava la proposta de construcció de la planta de residus.

Segons ha fet públic el Departament, la Ponència Ambiental ha decidit per unanimitat no donar un informe d'impacte ambiental favorable al projecte i ha emès una proposta de resolució per denegar l'autorització ambiental de la planta. Entre els motius hi ha que consideren que pot afectar al paisatge, als atractius turístics de la zona o inclús malmetre patrimoni arqueològic.

El Govern va arxivar el passat 6 de febrer un projecte presentat per l'empresa Biogàs de la Ribera que pretenia construir una incineradora a Forallac (Baix Empordà). L'empresa va tramitar la llicència ambiental a través de l'ajuntament però per la tipologia i volum del projecte havia de ser el Departament de Territori i Sostenibilitat qui donés l'autorització ambiental.


El projecte d'incineradora va acabar arxivat perquè, després que el Departament fes dos requeriments d'informació, l'empresa no va contestar i va esgotar el termini per aportar documentació. El termini per presentar la documentació requerida es va exhaurir el 15 de gener i que l'expedient es va arxivar el 6 de febrer. Aquest projecte s'estava tramitant en paral·lel a la creació -a la mateixa zona- d'una macroplanta amb capacitat per tractar 100.000 tones de residus l'any, inclosos cotxes o medicaments, entre d'altres.

Segons consta al registre mercantil, les dues empreses -la de la incineradora i la de la macroplanta de residus- estan domiciliades a la mateixa adreça i tenen en comú l'administrador principal. Els ecologistes sospitaven que els dos projectes anaven de la mà i darrera hi tenien una mateixa empresa.

Ara, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha fet públic que han elevat la proposta d'emetre un informe desfavorable d'impacte ambiental a la Ponència Ambiental que ha decidit, per unanimitat, acceptar el sentit desfavorable de l'informe i ha emès una proposta de resolució de denegació de l'autorització ambiental de la planta.

La Ponència ha considerat que el projecte podria comportar efectes significatius per al medi si la gestió es porta d'acord amb les condicions descrites a l'estudi d'impacte ambiental. En concret, ha conclòs que hi hauria una pèrdua de la integritat i coherència de la unitat ambiental del paratge dels Ramals per la desnaturalització ambiental que s'hi produiria, a més d'una pèrdua de la integritat paisatgística.

Entre els motius també hi ha que la planta de residus suposaria un augment del rsic d'incendi forestal associat al règim d'explotació que es pot qualificar de sever si no s'engeguen mesures que poden fer inviable econòmicament el projecte.

La Ponència Ambiental també ressalta que la planta comportaria un empitjorament de la qualitat de l'aire per l'increment de les males olors derivades del transport i de les operacions de tractament; un impacte socioeconòmic negatiu per la depreciació econòmica associada a l¡execució del projecte i que podria afectar als atractius turístics de la zona i una possible afectació d¡elements del patrimoni arqueològic del Bé Cultural d'Interès Nacional dels Clots de Sant Julià, atès que no s'ha aportat la documentació que la descartava.

En global, la Ponència ha considerat crític l'impacte ambiental global del projecte per a la conservació i protecció del medi afectat i dels recursos naturals en l'emplaçament proposat.

Tombat per Urbanisme

El mes de maig, la Comissió d'Urbanisme de Girona ja va tombar els dos projectes i va suspendre els dos expedients. El director general, Agustí Serra, va argumentar que els impulsors van tramitar els dos projectes per separat i que no van aportar documentació que faltava. Per això, la comissió va decidit suspendre els dos projectes, recordant que el projecte havia despertat l'oposició del territori i inclús la comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament va aprovar una resolució que instava a aturar la tramitació. La suspensió obligava els promotors a començar la tramitació des de zero i Urbanisme els demanava que tramitessin els dos projectes de forma conjunta, i no per separat.