El Centre d’Acollida d’Animals de la Selva recull 922 animals abandonats al llarg del 2023

Suposa una reducció del 14% respecte fa dos anys

El Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) ha presentant la memòria d’activitats 2023 aquest matí i ha explicat que durant l'any passat s’han recollit un total de 922 animals (809 gossos i 113 gats). Aquestes dades representen una lleugera reducció del 14% en el nombre d’animals (809 gossos i 113 gats) gestionats respecte del 2022 que en van ser 1.052 (907 gossos i 145 gats).

Pel que fa a les recollides per cada un dels municipis, Lloret de Mar i Vidreres són els municipis de la comarca amb més serveis realitzats amb una recollida de 110 gossos i 53 gats a Lloret de Mar i 152 gossos i 10 gats a Vidreres. També destaquen els 123 animals recollits a Maçanet de la Selva, majoritàriament gossos.

Aquest 2023 s’ha modificat la tendència creixent en el nombre d’animals recollits, la qual cosa continua el canvi de la tendència decreixent que veníem observants fins abans de la pandèmia.

Maçanet i Vidreres lideren el nombre d’animals recollits per cada 100 habitants, molt per sobre de municipis com Blanes o Lloret de Mar amb una major població. La mitjana d’animals recollits a la comarca és de 5,25 animals recollits/1000 habitants.

En el cas de Maçanet de la Selva la mitjana és de 16,74 animals recollits/1000 habitants i Vidreres està en 20,07 animals recollits/1000 habitants. Aquests indicadors sóna causa que aquests dos municipis tenen molta pressió de les urbanitzacions. 

En aquest sentit, el conseller de sostenibilitat, Roger Puigdevall, ha explicat que cal tenir molt present que aquestes dades són dels animals recollits pel servei comarcal, no es consideren dels animals recollits pel servei comarcal. No es tenen en compte els animals recollits i lliurats directament pels serveis municipals.

Pel que fa als animals recuperats i abandonats durant l’any 2023, el més important és la seva tipologia des del punt de vista de la gestió del servei. I és que el que realment condiciona el servei, i comporta un fort impacte en la gestió, és la recuperació o no dels animals recollits. No és el mateix un gos que s’ha escapat i que el venen a recuperar de forma immediata que aquell que s’hi està dos o tres dies, o aquell altre que no vindran mai a recuperar i, en conseqüència, passarà a tenir la condició d’abandonat, tal com ha explicat el mateix conseller Roger Puigdevall.

D’altra banda, cal diferenciar també que el CAAS gestiona la recollida d’animals de companyia (gossos, gats i fures) recollits a la via pública i també animals cedits lliurement pels propietaris prèvia sol·licitud, justificació del motiu i aprovació, sovint a petició dels serveis socials del municipi.

Les tipologies són: animal perdut-recuperat (: aquell gos, identificat o no, que es recull i que de forma immediata o en el termini d’uns dies és recuperat pels seus propietaris) o animal abandonat, (aquell gos, identificat o no, que es recull i que mai aniran a recuperar). Són gossos abandonats i que s’hauran de mantenir al CAAS fins a trobar-los un adoptant.

El conseller de Sostenibilitat, Roger Puigdevall, ha explicat que el fet que hi hagi un major nombre d’animals identificats i censats fa possible el retorn immediats dels animals per part dels serveis municipals i dels centres veterinaris, sense la intervenció del servei comarcal. En aquest sentit, Puigdevall ha recordat que des del 2016 el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments selvatans, amb la col·laboració del tots els centres veterinaris, porten a terme campanyes d’identificació gratuïtes que han fet possible la identificació de més de 8.000 mascotes en aquests darrers cinc anys.

Menys gossos abandonats l’any 2023

Quan parlem d’animals abandonats són aquells que, identificats o no, no són recuperats pels seus propietaris o posseïdors. L’exercici 2023 es va tancar amb una xifra de 633 animals abandonats (428 gossos i 105 gats).

La dada realment important és el percentatge d’animals retornats respecte del total de recollits, i molt especialment en els gossos donat que ens indica el tan per cent d’animals abandonats no recuperats. Deixant de banda els gats, ja que aquesta problemàtica és molt específica, la major part dels gats que es recullen són camades de gatets abandonats.

El 48% dels gossos gestionats pel CAAS durant el 2023 han estat recuperats pels seus propietaris. Aquesta és una tendència mantinguda durant els darrers anys.

El tant per cent de gossos abandonats, respecte dels que es gestionen des del CAAS, va ser d’un 53%. El percentatge d’animals abandonats és molt més alt en aquells municipis amb urbanitzacions de segones residències. Els principals motius són: camades no desitjades, obligació d’haver d’abandonar l’habitatge i al nou destí no admeten gossos, mort dels propietaris, normalment per avançada edat, i els hereus no volen els gossos, separacions de nuclis familiars, entre altres.

Les dades dels municipis com Vidreres i Maçanet de la Selva són molt preocupants, ja que estem parlant de municipis de menys de 10.000 habitants, amb una taxa superior a 1 gos abandonat per cada 100 habitants.

El nombre de gossos recollits i retornats als seus propietaris durant l’any 2023 va ser de 381. Aquestes dades únicament inclouen els animals gestionats pel CAAS. Tots aquells que porten identificació i són retornats directament pels serveis municipals (sense la participació del CAAS) no formen part d’aquest estudi. Per tant, extrapolant, ens atrevim a estimar que més del 75% dels animals recollits als carrers i camins de la comarca són recuperats pels seus propietaris.

L’adopció, la prioritat dels ciutadans

Els darrers anys, també s’ha observat un canvi de tendència en els ciutadans. I és que si fa cinc anys, els ciutadans preferien comprar una mascota abans que adoptar-la, en l’actualitat ja no és així.

Els ciutadans s’han tornat més animalistes i més solidaris i aquest fet ja es va detectar abans de la pandèmia i s’ha consolidat en els darrers anys. És un canvi molt important en la forma d’adquirir una mascota per part dels ciutadans.

L’any 2023 van ser adoptats al CAAS un total de 408 animals (313 gossos i 95 gats) mantenint la tendència dels darrers anys. El nombre d’adopcions va molt vinculat al tipus d’animals recollits, en el cas de cadells i races petites les adopcions són del 100 % en menys d’un mes i en el cas dels animals PPP les adopcions poden trigar 2/3  anys. Així mateix, cada vegada es van adoptant més gats, principalment cadells.

Del conjunt de gossos adoptats cal destacar que un 89% són adopcions de ciutadans particulars i, la resta, un 11% són mitjançant la col·laboració de protectores nacionals i internacionals amb les quals mantenim acords de col·laboració.

En el cas dels gats, el 76% de les adopcions són de particulars i la resta d’entitats protectores, especialment l’APAP de Tossa de Mar.