Girona aprova definitivament el Pla especial urbanístic per ampliar el CAP de Can Gibert del Pla

La Generalitat ja podrà encarregar el projecte constructiu

L’Ajuntament de Girona ha aprovat definitivament el Pla especial urbanístic per ampliar el Centre d'Atenció Primària (CAP) de Can Gibert del Pla, situat al carrer Taga del barri de Santa Eugènia.

Un cop feta la tramitació d’aquest planejament, i en el marc de la coordinació entre l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya, aquesta podrà encarregar el projecte constructiu a l'efecte d’iniciar l’ampliació de l’equipament. L’acord s’ha aprovat avui a la tarda en el Ple municipal ordinari.

“L’ampliació d’aquest Centre d’Atenció Primària és un dels acords que va assolir l’Ajuntament en l’anterior mandat en el marc del protocol per a l’establiment de les bases d’implantació del nou campus de salut on s’inclou el nou Trueta.

Cal recordar que el protocol també feia referència a la millora dels dispositius assistencials del sistema públic de salut planificats en el nostre àmbit territorial, incloent-hi la reforma del CAP del Barri Vell, ja realitzada; l’ampliació del CAP de Taialà, un nou CAP a l’Eixample i precisament l’ampliació del CAP de Can Gibert del Pla.

Estem molt satisfets que la feina feta en l’anterior mandat mostri els seus resultats. Estarem especialment amatents al compliment de tots els acords aconseguits en benefici de la ciutat”, ha afirmat el regidor d’Urbanisme de Proximitat de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí Arderiu.

Amb aquest acord, s’obre la possibilitat de reordenar el sostre del conjunt de la parcel·la on estan situats el CAP i la Piscina Municipal de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla. En aquest sentit, els metres quadrats de sòl de què disposa cada equipament deixarà de repartir-se de forma proporcional i es podrà ajustar a les necessitats de la ciutadania.

Fins ara, la parcel·la que ocupa el CAP tenia esgotada l’edificabilitat en relació amb el sòl, és a dir, que la superfície del terreny adjudicat al centre sanitari no permetia noves construccions.

El Centre d'Atenció Primària de Can Gibert del Pla atén una població de referència d’unes 31.000 persones i ofereix serveis d’urgències i d’atenció continuada des del 1996. L’any 2007 es va fer una primera ampliació a l’equipament per donar resposta a l’augment de població de la seva zona d’influència. L’objectiu de la segona reforma és adaptar les instal·lacions a les noves necessitats assistencials de la població, a la funció docent de l’equipament i a l’increment d’activitat actual.